Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Åtta faktorer för att lyckas med beteendeförändring

Det finns en rad faktorer som kan ha betydelse för att skapa förändring.  Bäst fungerar beteendeinsatser där flera faktorer samverkar. En rapport som IVL tagit fram åt Konsumentverket listar åtta framgångsfaktorer.

– Det finns tillfällen då människor är mer öppna för förändring än annars. När man förstår vid vilken tid, plats eller situation målgruppen är mer mottaglig för förändring, är det lättare att lyckas med en beteendeinsats. Ofta är man mer mottaglig när något annat i livssituationen förändras, som när man flyttar, får barn eller byter jobb. Men ibland vågar man också mer när man redan är i ett tryggt sammanhang, säger Liv Fjellander på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Miljömässig konsumtion och hälsa
IVL har på uppdrag av Konsumentverket gjort en inventering över beteendeinsatser, genomförda av främst näringsliv, organisationer, och offentlig sektor i Sverige och internationellt. Utifrån det har ett antal framgångsfaktorer listats.

Studien fokuserar främst på insatser inriktade mot miljömässig hållbar konsumtion, men även i viss mån miljörelaterad hälsa.

– En viktig slutsats är att olika framgångsfaktorer samverkar och beror på varandra. Beteendeinitiativ är ett bra komplement till politiska och ekonomiska styrmedel och kombinationen av dessa behövs för att nå uppsatta miljömål och Agenda 2030, säger Liv Fjellander.

Här är de åtta framgångsfaktorerna för att lyckas med en beteendeinsats:

 • Förstå och använd förändringsfönster
  Några av de tydligaste framgångsfaktorerna relaterar till förståelse av sammanhanget. När man förstår vid vilken tid, plats eller situation målgruppen är mer mottaglig för förändring, är det lättare att lyckas med en beteendeinsats.
 • Bygg på drivkrafter
  Olika målgrupper kan ha olika drivkrafter för viljan att förändra sitt beteende. För en del är hälsan viktigast, för andra är det pengar. Det kan också handla om önskan att vara först med något nytt eller att göra som alla andra.
 • Förenkla och tillgängliggör
  Människor väljer av naturen det som är enklast och ger minst motstånd. Vill man få människor att frivilligt byta ett beteende mot ett annat, bör det nya kännas enklare än det gamla. Ett nytt beteende kan annars kännas som en tröskel i sig. Om man på sikt vill att människor ska göra på ett nytt sätt, kan det vara bra att först låta dem prova. Gärna under guidning av någon annan som redan är bekant med det nya beteendet. En beteendeförändring uppstår sällan av sig själv, det behövs lite hjälp på traven för att inte steget ska kännas så stort.
 • Synliggör effekten
  En förändring kan kännas mer motiverande och begriplig om den synliggörs. Visualisering kan användas under olika faser av ett beteende, till exempel genom att synliggöra miljöpåverkan eller samspelet med andra inför ett val eller visa effekten medan man gör något eller resultatet efter en handling.
 • Gör det attraktivt
  Forskning visar att positiva känslor gör oss mer nyfikna och lösningsinriktade. När vi upplever att vi har handlingsutrymme/kan påverka är det troligare att vi kommer agera. Därför är det ofta mer framgångsrikt att locka istället för att hota om man vill ändra ett beteende långsiktigt. Om man kan ge ett beteende högre status eller göra det till norm, är också sannolikheten högre att det är ett beteende som fler anammar.
 • Bygg relationer och skapa gemenskap
  Flera framgångsfaktorer handlar om att bygga relationer i någon form. Tillit och förtroende är till exempel viktigt om du ska vilja dela något med andra. Gemenskap och delaktighet skapar både motivation och engagemang, stärker den sociala normen och ger styrka genom att man gör något tillsammans. Utnyttja kraften av att människor vill göra saker tillsammans. Visa att även små saker kan ha stor effekt när vi hjälps åt.
 • Återkoppla
  Genom att tacka eller återkoppla till den som gjort en förändring eller handlat på önskat sätt, får man bekräftelse och blir sedd. Det gör att beteendet känns mer meningsfullt och gör det mer troligt att beteendet upprepas. Sociala medier och digitala plattformar, kan vara till stor hjälp när man vill bygga relationer och skapa gemenskap kring en fråga.
 • Våga
  Att våga försöka, våga prova något nytt, våga tro på sin idé är en viktig framgångsfaktor när man vill skapa förändring. Många bra idéer går om intet för att man inte vågar ta risken att misslyckas. Men inget farligt kommer hända. Bättre då att testa sin idé i liten skala och se om det fungerar.

Ladda ner rapporten Inventering av beteendeinsatser här

Vid frågor kontakta:
Liv Fjellander, liv.fjellander@ivl.se, tel. 010-788 66 79

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega