Ny branschskola ska säkra kompetensen

Privata och offentliga fastighetsägare i Göteborg startar en gemensam förening som ska driva branschskola. Syftet är att säkerställa kvaliteten på fastighetsutbildningar och garantera kontinuerlig tillgång på utbildade medarbetare i branschen

school-desks-305953

Flera av Göteborgs fastighetsägare går samman för att trygga återväxten i branschen.

Fastighetsbranschens centrum för utbildning och rekrytering, Fabur, bildades i somras och hoppas vara igång med sina första utbildningar i januari 2017. Fabur ska arrangera utbildningar för fastighetsförvaltare, fastighetsingenjör, fastighets- och energitekniker samt fastighetsvärdar.

Kontinuerligt tillskott
Bakgrunden är den brist på utbildad och kompetent personal som redan råder i branschen och som riskerar att öka i takt med att bostadsbyggandet väntas öka de närmaste åren.

– Det finns i dag ingen kontinuerlig fastighetsutbildning för dessa yrkesgrupper, yrkeshögskolorna vet ju aldrig från ett år till ett annat om de får fortsätta bedriva sina utbildningar. Så kan vi inte ha det, vi måste veta att vi hela tiden får ett kontinuerligt tillskott av nyutbildade eftersom det finns ett sådant stort behov, säger Bengt Jildmalm som är ordförande i den nya föreningen.

Enhetlig standard
Att sätta en enhetlig standard för vad fastighetsutbildningar ska innehålla är också en viktig uppgift för Fabur, enligt Bengt Jildmalm.

– I dag ser yrkeshögskolornas utbildningar väldigt olika ut i landet. Vi bör enas om vad som gäller för en bra och godkänd utbildning.

Fabur ska driva kvalificerade yrkeshögskoleutbildningar på dagtid samt kvällar. De första utbildningarna planeras att starta i januari 2017 och Fabur räknar med 100 till 120 elever per läsår.

Utbildningarna varierar i längd mellan 1,5 och 2,5 år. En viktig uppgift blir bland annat att ta vara på den kompetens och erfarenhet av fastighetsbranschen som många nyanlända har med sig.

Alla sorters organisationer
Bland föreningens medlemmar finns såväl statliga och kommunala organisationer som privata företag och börsbolag. Från början var föreningen ursprungligen tänkt för Göteborgsföretag men organisationer från hela Västra Götaland vill också vara med.

Utöver medlemsavgiften har vissa företag även satt in större engångskapital som ska garantera verksamheten. För att komma igång snabbt har föreningen för avsikt att köpa en egen skola. Man har bland annat utryckt intresse för yrkeshögskolan Fastighetsakademin och deras lokaler i Västra Frölunda.

Nytt blod och höjd kompetens
Johan Rosén, vice vd för Ernst Rosén AB och en av initiativtagarna till den nya föreningen. Han är jättenöjd med att den branschgemensamma utbildningssatsningen blir verklighet.

– Flera faktorer har samverkat för att det skulle ske just nu. Alla som jobbat med detta under sommaren har gjort ett fantastiskt arbete med att utforma föreningens stadgar och ta fram utbildningar, säger han.

Johan Rosén tror att den nya yrkesutbildningen ska bidra till att få in nytt blod och höja kompetensen  i branschen i stort. Dessutom hoppas att ett ökat inflöde av nyutbildade ska minska behovet av att plocka folk från konkurrerande fastighetsbolag.

– I dag är det alltför vanligt att bolagen plockar anställda från varandra, utan att det egentligen ger den utveckling som branschen behöver. Med den nya utbildningen får vi möjlighet att i förväg tala om vilka behov vi har på sikt och närmast skräddarsy utbildningar för vårt behov, säger Johan Rosén.

Bra utbildning för fastighetsvärdar
Elisabeth Carlsson, personalchef på Bostadsbolaget, har också stora förhoppningar på Fabur.

– Det är självklart för oss att vara med här för att säkra framtida rekryteringar av fastighetsförvaltare, fastighets- och energitekniker och fastighetsvärdar. Framförallt saknas i dag högre utbildning för fastighetsvärdar.

Text: Hans Hellberg

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega