Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Plus och minus med coworking i brf

Att arbeta hemifrån har för många blivit vardag. Men med fortsatt hemarbete kommer även ett ökat behov av arbetsanpassad yta. Därför kan det vara läge att även som bostadsrättsförening bygga om en gemensam yta i huset till kontorsdel – också kallad coworking-yta.

SBC Sveriges Bostadsrättscentrum reder ut lagen och tipsar om hur föreningar bör tänka vid ombyggnad.

Coworking trenden har varit på svag uppgång, men när vi nu går in i ytterligare ett år av hemmaarbete kan intresset bli allt större. Bostadsrättsföreningar kan dessutom tjäna på att förädla en gemensam yta i bostadshuset till kontorsplats.

Höja bostadens värde
– Vi spår en framtid där vi med pandemin i ryggen kommer arbeta allt mer aktivitetsbaserat. Att då ha nära tillgång till en separat kontorsdel är smidigt för de boende. Det är även attraktivt ur ett sälj- och köpperspektiv. En gemensam kontorsyta i fastigheten kan höja bostadens värde, säger Jesper Kristensen, regionchef Syd på Sveriges Bostadsrättscentrum.

En omvandling kan dessutom generera intäkter till föreningen om man väljer att hyra ut platserna externt.

Ta hjälp
Men att uppföra en coworking-del i huset kräver förarbete och kalkylering. Därför är det en god idé att ta hjälp av en extern projektledare som är expert på ombyggnad. På så vis kan utgifter och vinst beräknas, samtidigt som allt ifrån ljussättning till ventilation och brandskydd tas i beaktning.

Välj ambitionsnivå
– I ett första steg bör föreningen sätta ambitionsnivån. Om man enbart erbjuder ytan internt blir det inte en lika stor apparat som om den även ska erbjudas externt till exempelvis ett kommersiellt coworking- företag. Men vad man än landar i måste en ombyggnad göras, säger Jesper Kristensen.

Vad säger lagen?
Trots att det kan bli såväl lönsamt att förädla en yta i huset en tillgång för medlemmarna är det viktigt att hålla sig inom lagens ramar.

För att genomföra en ombyggnad med coworking som syfte krävs ett stämmobeslut eftersom det är en väsentlig förändring av huset. Värt att komma ihåg är även att om föreningen väljer att upplåta en del av huset mot ersättning, exempelvis vid uthyrning till externa gäster, kan de bli ofrivillig hyresvärd, säger Stefan Lindberg, bolagsjurist på SBC Sveriges Bostadsrättscentrum.

Tänk rätt
– Nyttjanderättshavare kan få indirekt besittningsskydd, det vill säga rätt till ekonomisk kompensation om avtalet upphör. Coworking-konceptet innebär dock möjligheter att använda en yta i huset utan långvariga bindningar till traditionella hyreskontrakt. Ytan kan växa, krympa eller variera efter behov. Här gäller det att tänka rätt och utforma tillvägagångssätt så man inte hamnar i jordabalkens detaljerade lagregler, säger han.

Källa: SBC Sveriges Bostadsrättscentrum

Bli den första att kommentera "Plus och minus med coworking i brf"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega