Partnertext från Lexicon Fastighet

Energieffektiva fastigheter kräver kompetent personal

Läraren Örjan Wängdahl (tv) med elever från utbildningen i driftteknik.

På Lexicon Fastighet (tidigare Plus Utbildning) i Göteborg finns möjlighet för tekniska förvaltare, fastighetsingenjörer och fastighetstekniker att utvecklas till att bli bättre och effektivare drifttekniker.

Intresset för att drifta fastigheter på ett bättre och mer energieffektivt sätt är stort. Att spara energi är en viktig punkt på agendan.

Många fastighetsföretag har högt satta energimål och det finns också nationella mål som ska uppnås. Dessutom är inneklimatet för både arbetsplatser och bostäder något som i dag är mycket högt prioriterat.

Hänga med i utvecklingen
För de fastighetsbolag och kommuner som väljer att satsa stort på dessa frågor gäller det att hänga med i utvecklingen och kompetensutveckla personalstyrkan.

En vecka i skolbänken och praktiska övningar i Lexicons fastighetstekniska labb kan vara lösningen. Sedan ett par år samarbetar Lexicon Fastighet med Wikström AB och Anders Malmberg som har vidareutvecklat utbildningen Driftteknik – värme och ventilation i fastigheten.

Anders Malmberg

 Allt mer komplexa system
– De energitekniska systemen blir allt mer komplexa idag och därför krävs en större helhetsförståelse för att klara dagens krav för energi- och inneklimat, säger Anders Malmberg som är huvudlärare på denna utbildning tillsammans med Örjan Wängdahl.

Övar i labbmiljö
Utbildningen består i dag av 2,5 dagar teori och 2 dagar praktiska övningar i Lexicons egna fastighetstekniska laboratorium. Där finns det en speciellt uppbyggd övningsfastighet i miniatyr med driftcentral, trappuppgångar, lägenheter och till och med ett eget simulerat fjärrvärmenät.

– Det handlar om att lära sig hur ett system är uppbyggt och hur man arbetar med datorn samt mer handfast hur man använder reglagen för att effektivisera driften. Vi låter deltagarna lösa olika uppgifter genom att skruva och knappa på reglagen och göra mätningar och kontroller.

Två–tre gånger per år
Utbildningen är mycket populär och genomförs två-tre gånger per år med deltagare från hela landet.

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens