Ökat intresse för förvaltaryrket

FU har under våren 2018 ställt enkätfrågor till utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan som erbjuder fastighetsubildningar till hösten. Enkäten visar att antalet ansökningar till fastighetsförvaltare och teknisk…


Yrkeshögskoleutbildning startar i Umeå

Folkuniversitetet i Umeå startar hösten 2018 en yrkeshögskoleutbildning för fastighetsförvaltare. Den nya utbildningen är ett led i Folkuniversitetets strategi att etablera sig som en stor…


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega