Ökat intresse för förvaltaryrket

FU har under våren 2018 ställt enkätfrågor till utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan som erbjuder fastighetsubildningar till hösten.

Enkäten visar att antalet ansökningar till fastighetsförvaltare och teknisk förvaltare har ökat och man bedömer att intresset är högt eller mycket högt för utbildningarna jämfört med året tidigare.

För fastighetstekniker och fastighetsingenjör bedöms ansökningsläget vara oförändrat men med något högre intresse för fastighetstekniker jämfört med 2017. Den vanligaste och mest effektiva marknadsföringsåtgärden hos YH-anordnare var under våren sponsrade inlägg på Facebook.

På bilden visas antal utbildningsplatser och antal inkomna ansökningar hos 13 svarande utbildningar.