Rosengård Fastighets AB

Nya företag väljer Fastigo

Maxfastigheter i Sverige AB, Rosengård Fastighets AB och Fasticon Support väljer Fastigo som partner för arbetsgivarfrågor. – Vi ser en trend, där nystartade privata företag…