Partnertext från Savills

Hur ser kontorsmarknaden ut – nu och framöver?

Till höger: Maryrose David, Head of research, Savills

Savills research-chef tar tempen på hyresmarknaden för kontor. Oktoberindex på över 10% välkomnas av fastighetsägare men hyrorna i Stockholms innerstad ökar troligtvis inte. Däremot kan det ekonomiska läget leda till yteffektiviseringar och vakanser.

Medan världen anpassar sig till ett nytt normalläge, efter pandemin, är många fastighetsägare upptagna med att skapa sig en förståelse för de effekter som de tre senaste åren har medfört. Både hyresgäster och fastighetsägare är överens om att kontoret kommer att fortsätta vara en utgångspunkt för arbetet.

Återgången till kontoret har medfört förändrade krav på kontorets utformning. Trenden är att allt fler efterfrågar en mer flexibel och digital arbetsplats samt mer sociala ytor på kontoret.

Detta utmanar morgondagens arbetsplatser då allt högre krav kommer att ställas på lokalens utformning och läge för att attrahera rätt arbetskraft.

En fortsatt stark uthyrningsmarknad trots det ekonomiska läget
Positivt för fastighetsmarknaden har varit den stora aktiviteten på uthyrningsmarknaden. Som del av det har rekordvolym kontorsyta hyrts ut under 2022, främst inom Stockholms innerstad.

Under det senaste halvåret har Savills noterat att fastighetsägare och hyresgäster har blivit mer kostnadsmedvetna vilket har medfört längre beslutsprocesser och tuffare hyresförhandlingar.

I en verklighet med ökade drift- och underhållskostnader samt hög inflation, välkomnades oktoberindex på 10,9 procent av många svenska fastighetsägare vilket innebar en markant högre hyra för många hyresgäster.

Savills bedömer dock marknadshyran för Stockholms innerstad kvarstår på samma nivåer som ifjol.

Ökning av vakanser
Hyresgästernas betalningsförmåga kan på grund av det ekonomiska läget komma att försvagas på sikt, vilket kan innebära ökade vakansgrader för kontor. Även andrahandsvakanser, så kallade dolda vakanser, kan komma att öka.

Detta för att företag med stora lokalytor förväntas yteffektivisera i syfte att minska kostnaderna.

Savills spår att andrahandsvakanserna främst kommer att uppstå i fastigheter med endast en hyresgäst, vilket oftast är fastigheter utanför Stockholms innerstad. Detta skulle medföra att tillgänglig kontorsyta kan komma att öka markant i ytterområdena.

Maryrose David
Head of research, Savills

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega