Ska vi hyresförhandla på kalkyl eller på känsla?

I årets hyresförhandlingar står parterna långt ifrån varandra. Istället för att titta på kalkyler så spelar man på känslor. Samtidigt finns behov av att se över hyressättningssystemet. Hur ska vi annars få in ”outsiders” på bostadsmarknaden, menar Ulf Nyqvist.

Årets hyresförhandlingar har inletts och parterna står långt ifrån varandra. Jag har varit med om över 20 förhandlingar med Hyresgästföreningen men jag kan nog påstå att det aldrig varit så långa avstånd mellan parterna som i år.

Det jag lärde mig under de år jag förhandlade var att motparten gärna lyfter fram kalkylen de år det är låga kostnadsökningar. Kostnader nagelfars och ifrågasätts och det förhandlas om tiondelar. När det är höga kostnadsökningar och kalkylerna pekar på behov av höga hyreshöjningar, så blir motpartens argument mer känslomässiga. ”Våra medlemmar har inte råd med så stora hyreshöjningar, människor kommer att vara tvungna att gå från hus och hem”.

Den här retoriken har varit påfallande i årets inledande förhandlingar och den kommer sannolikt att vara det även i fortsättningen.

Känslor vinner sympatier
Ska jag vara ärlig så kan jag tycka att Hyresgästföreningen tillåts ”äga” historien. Fastighetsägarna och Sveriges allmännytta hamnar i underläge och får hela tiden försvara sig med sin kalkyl. I matchen mellan känslor och kalkyl vinner alltid känslor människors sympatier. Det är svårt att säga vad fastighetsägarna skulle gjort i stället.

Jag hörde en intervju på lokalradion med en representant från Fastighetsägarna. Hen menade att det var nödvändigt att få en någorlunda kompensation för prisökningar och räntehöjningar. Hen påpekade lite syrligt att förslagen innebär en ökning med 800 kronor för en snitthyresgäst, medan de flesta bostadsrättsinnehavare har fått klara kostnadsökningar på 8 000 kronor.

Det är kanske där den allmänna debatten ska utgå ifrån – att alla har fått det sämre och att alla blir drabbade av inflation i kombination med höjda boräntor med mera. Skyddsnätet ska hanteras av samhället till en viss gräns och inte av fastighetsägare.

Marknadshyror ”ägs” av hyresgästföreningen
En annan fråga som ägs av Hyresgästföreningen tillsammans med ett parti på vänsterkanten, är frågan om marknadshyror. Trots att inget politiskt parti eller någon debattör har talat om att införa marknadshyror över en natt, så kommer debatten mycket att handla om att människor kommer att drabbas av en katastrof om marknadshyror införs.

Det som fällde den socialdemokratiska statsministern handlade om marknadshyror i nyproduktion, men debatten i media handlade mer om att marknadshyror på sikt kommer att innebära att alla bostäder kommer att få marknadshyra. Nästan ingen politiker har pratat om marknadshyra i hela beståndet, ändå tillåts Hyresgästföreningen ”äga” frågan om marknadshyra och man lyckas hela tiden få fram sitt budskap.

Fastighetsägarna förlorar debatten eftersom journalister gärna vill spegla samhället utifrån den svagares synvinkel. I matchen mellan en svag hyresgäst och en fastighetsägare som vill tjäna mer pengar (utifrån Hyresgästföreningens retorik), så vinner alltid hyresgästen.

Successiva förändringar
Jag har ingen klar bild av hur marknadshyra skulle fungera på den svenska bostadsmarknaden, men jag vet att alla som pläderar för marknadshyror vill kunna införa den under en längre period. Hyror anpassas i samband med vakanser och förändringar för befintliga hyresgäster får många år på sig att anpassa sig till nya hyresnivåer.

Jag tror ärligt att inga politiker frivilligt utsätter sig för att fatta politiska beslut som innebär snabba negativa förändringar för landets många hyresgäster. Ska marknadshyror införas så kräver det beslut som innebär succesiva förändringar som boende kan hinna anpassa sig till.

Dags att lägga fokus på outsiders?
Den kanske viktigaste frågan att ta tag i är nog ändå den så kallade inside – outside problematiken, att de som är inne på bostadsmarknaden har ett helt annat liv än de som står utanför bostadsmarknaden. Alla system och alla intresseorganisationer på bostadsmarknaden är inne på att klara och försvara sina insiders. Att försvara outsiders har blivit en fråga för Stadsmissionen, Röda Korset och andra frivilligorganisationer.

Det är kanske de här frågorna som vi borde lägga mest fokus på i framtiden för att skapa en bra livsmiljö för alla människor. Ska vi ha sociallägenheter, marknadshyra, subventionerade bostäder och/eller fortsätta att försvara insider-intresset i storstadsregionerna?

Kanske dags för olika parter att komma upp ur sina kaninhål och börja diskutera frågorna på riktigt.

Ulf Nyqvist
Ulf Nyqvist har över 25 års branscherfarenhet som vd i TelgeBostäder och Botkyrkabyggen. Numera är han egen konsult inom fastighetsutveckling, med uppdrag bland annat hos Andelsägarbolaget, olika fastighetsbolag och kommunala fastighetsenheter.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega