Så blir Revelop mer effektiva i förvaltningen med ny teknik

 I vår nya artikelserie Nytänkare lyfter vi fram personer som tänker utanför normen. Först ut är Johan Spångberg på Revelop.

Revelop är företaget som tänker utanför ramarna på många sätt. Dels genom sin affärsidé att utifrån en utpräglad ESG-strategi förädla och utveckla kommersiella fastigheter i Sveriges tre storstadsområden, där fastigheterna tas på en hållbarhetsresa från brunt till grönt. Dels genom att man är nytänkande i sitt sätt att använda digitalisering i förvaltningen. I vår nya artikelserie Nytänkare i branschen fick vi ett samtal med Johan Spångberg som är Chef för Asset Management.

Hur använder Revelop digitalisering i sin förvaltning?
– Digitalisering är en viktig del för att effektivisera vårt förvaltningsarbete. Under pandemin inventerade vi vårt bestånd och skapade en digital kravställning med BIP-koder. Detta gör att vi nu snabbt kan implementera system som exempelvis vår AI-lösning för energioptimering samtidigt som att alla våra fastigheter talar samma ”språk”. Vi följer också den digitala utvecklingen noggrant och träffar ofta både start-ups och etablerade tech-bolag för att hitta och skapa nya lösningar för fastighetsbranschen.

På vilka områden har det haft mest påverkan så här långt?
– Framförallt inom förvaltningen där våra komponenter integreras i våra digitala tvillingar. Solcellsinstallationer, växelriktare och luftbehandlingssystem dokumenteras digitalt, vilket underlättar driften av fastigheterna. Även ronderingar, som trygghetsronderingar och systematiskt brandskyddsarbete, utförs och protokollförs i den digitala tvillingen. Samtidigt arbetar vi löpande med att identifiera ytterligare digitaliserings- och automatiseringsmöjligheter inom samtliga affärsområden.

Vilka områden ser du kan utvecklas mer?
– Vi utvärderar ständigt hur digitalisering kan förbättra våra arbetssätt. Generellt kan vi minska handpåläggningen och effektivisera kvalitetssäkringsprocessen.

Hur undviker ni på Revelop att arbeta i silos och får till en helhet?
– Vi har sedan flera år kopplat samman våra system för att undvika silo-fällan. Idag kan vi samla, jämföra och visualisera data oberoende av system.

Vad innebär din roll som övergripande ansvarig för digitaliseringen?
–  Att hela tiden sträva efter att vårt proptech- och digitaliseringsarbete samordnas med förvaltningen av fastigheterna såväl som övriga delar av organisationen. Målet är att maximera nyttan och göra rätt saker.

Hur ser du på utvecklingen i branschen avseende digitalisering?
– Det finns många spännande visionärer och lösningar. Fastighetsbranschen behöver avsätta tid för att tillsammans med tech-bolagen hitta gemensamma lösningar och vägar framåt. En utmaning har varit prismodeller som SaaS, något fastighetsbranschen inte är vana vid. Vi ser nu också att flera fastighetsbolag börjar bygga egna plattformar för att integrera och dela data – vilket är positivt.

Kan du nämna tre områden som Förvaltarforum ska hålla ett extra öga på?
– Det första området är fastighetstekniken som implementeras direkt i fastigheterna. Jag föredrar att använda ordet tech snarare än proptech då det ofta gynnar samhället i stort genom lägre utsläpp och grönare fastigheter. För det andra, den interna digitala resan hos fastighetsbolagen. Slutligen, uppmanar jag er och branschen att träffa start-ups och scale-ups. Lyssna och ge feedback. Håll koll på kartan, som vi brukar säga.

Samtalet med dig är den första i en serie där vi samtalar med nytänkare i branschen, vem skulle du vilja skicka stafettpinnen till?
– Då skulle jag säga Viktor Walldén på AtriumLjungberg som har många intressanta och spännande tankar.

Text: Thomas Hallberg
thomas.hallberg@forvaltarforum.se

BIP och SaaS

BIP-koder
BIP-koder (Byggnadsinformationsplattform) är standardiserade koder som används inom bygg- och fastighetsbranschen för att identifiera och kategorisera byggnadskomponenter och material.

SaaS
SaaS-bolag (Software as a Service) erbjuder programvara som tjänst via internet, vilket eliminerar behovet av installation och underhåll på användarens sida. Kunderna betalar vanligtvis en prenumerationsavgift för åtkomst och användning.

Revelop
Revelop är en fastighetsaktör som fokuserar på att förädla och utveckla kommersiella fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Genom hållbara och innovativa lösningar strävar de efter att skapa attraktiva och funktionella miljöer som möter framtidens behov, med ett starkt engagemang för miljö och socialt ansvarstagande.
Källa: Revelop

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega