Partnertext från Hogia

Automatisering för effektiv fastighetsförvaltning

Digitaliseringen är ett oumbärligt verktyg för att effektivisera arbetsprocesser inom alla verksamheter. Inom fastighetsförvaltning vill Hogia ta täten med fastighetssystemet Hogia DinHyresvärd, genom starkt fokus på förenkling och automatisering.

Niclas Petersson

I den moderna eran har tidskrävande manuella processer fått en betydande förbättring genom digitala system, och fastighetsförvaltning är inget undantag. Hogia DinHyresvärd är ett användarvänligt verktyg som syftar till att förbättra och effektivisera processen av fastighetsförvaltning genom en stor grad automatisering. Med detta vill Hogia ta en ledande roll i att frigöra tid och resurser för viktigare arbete.

– Det som verkligen utmärker Hogia DinHyresvärd är det genuina engagemang som ligger bakom produkten och ambitionen att göra vardagen mer effektiv för fastighetsägare och förvaltare. Med lång erfarenhet från branschen och djup förståelse för kundernas behov har vi integrerat betydande automatisering i verktyget. Jag ser detta som direkt avgörande för att skapa en effektiv fastighetsförvaltning, förklarar Niclas Petersson, affärsutvecklare på Hogia Fastighetssystem.

Kund kan fokusera på kärnverksamhet
I strävan att förenkla för sina kunder har Hogia dessutom tagit över ansvaret för en mängd beslut, såsom val av underleverantörer och integrationer. Detta innebär att kunderna slipper lägga tid på att utvärdera alternativ och administrera avtal, och istället kan fokusera fullt ut på sin egen kärnverksamhet.

– Våra kunder upplever en stor lättnad i att vi tar över ansvaret för en mängd beslut. Med egna experter och ett stort antal användare har vi möjlighet att förhandla fram mycket fördelaktiga avtal. Dessutom är vi alltid lyhörda för att utveckla nya integrationer och samarbeta med nya underleverantörer om det efterfrågas av våra kunder, fortsätter Niclas Petersson.

Säkerställer värde och funktionalitet

Patrick Andersson

Inom fastighetsbranschen är det av största vikt att bibehålla hög kvalitet på sina fastigheter, där skötselplanering och underhållsplanering utgör en central roll. Dessa planer kräver många val, kvalitativ indata och rätt nivå av detaljrikedom, vilket är ett ansvar och en beslutsprocess som kunderna kan överlåta till Hogia.

– Vi hanterar fastigheter från idéstadiet till vidareförsäljning för att säkerställa både ekonomiskt värde och teknisk funktionalitet. De planer vi utarbetar hittas sedan i Hogia DinHyresvärd, klara att följas. Användarna rapporterar vad som åtgärdats, vilket ger alla inblandade full överblick och säkerställer att planerna efterlevs, berättar Patrick Andersson, ansvarig för Hogias fastighetsrådgivning.

Förenar expertis med teknik
För att säkerställa högkvalitativa skötsel och underhållsplaner krävs en noggrann inspektion av fastigheten. Hogias verksamhetskonsulter besöker därför fastigheten för att genomföra en besiktning, oavsett om det finns en befintlig plan som ska uppdateras eller om det är en helt ny plan som ska upprättas.

– När kunderna väl har kommit igång, fortsätter vår insats för att hjälpa dem arbeta smartare i systemen. Ett exempel på detta är hur vi inte bara tillhandahåller programstöd för rondering, utan också ett åtgärdsregister som utvecklats av vår egen rådgivningsavdelning. Vi vill inte bara bidra med tekniska lösningar utan även dela med oss av vår kunskap för att hjälpa våra kunder, konstaterar Patrick Andersson, ansvarig för Hogias fastighetsrådgivning.

Snabbstart för nya användare
För de som ännu inte använder Hogia DinHyresvärd som fastighetssystem väntar en kort startsträcka. Eftersom det är ett konfigurerbart standardsystem utan behov av individuella anpassningar och omfattande beslutsprocesser, är det enkelt att komma igång. Dessutom erbjuds konverteringsprogram från marknadens vanligaste system, vilket underlättar övergången ytterligare.

– Implementeringen av programvaran tar ungefär en femtedel av tiden jämfört med traditionella fastighetssystem. Som ett standardsystem är det enkelt för nya kunder att snabbt komma igång och få tillgång till alla nödvändiga verktyg. Den snabba implementeringen resulterar dessutom i betydligt lägre implementeringskostnader, konstaterar Niclas Petersson, affärsutvecklare på Hogia Fastighetssystem.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega