Flera stora fastighetsägare tecknar socialt samarbetsavtal med Juice Studios

Rågsveds Fastighetsägare har tillsammans med sina medlemmar tecknat samarbetsavtal med Juice Studios Stiftelse för en föreläsningsserie om ekonomisk läsförståelse för barn och ungdomar i Rågsved.

Medlemmarna som är med och stödjer Juice Studios arbete i Rågsved är Einar Mattsson, Ikano Bostad, Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder och Fastighetsägarna Stockholm.

Ametist Azordegan grundade stiftelsen Juice Studios med huvudsyfte att utbilda ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden för att motverka gängkriminalitet, främja mental hälsa och uppmuntra till deltagande i samhället.

– Personer med invandrarbakgrund i utsatta områden är kraftigt överrepresenterade hos Kronofogden och vräkningar förkommer i stor utsträckning hos dessa familjer. Vi vill stävja det och hjälpa ungdomarna att få en medvetenhet kring ekonomi, hur de kan undvika skuldsättning och visa hur vägen till skuldsättning ser ut så att de kan vara vaksamma, säger Ametist Azordegan, ordförande för Juice Studios stiftelse.

Det finns många insatser för unga kring entreprenörskap och hur man sparar i fonder och aktier. Men Ametist menar att det saknas insatser om ekonomisk läsförståelse som lär ungdomarna att göra välgrundade ekonomiska val.

Stiftelsen Juice Studios erbjuder insatser som skapar förutsättningar för trygghet i bostadsområden och offentliga rum, med social hållbarhet som grund. Där är fastighetsägare en viktig lokal aktör som vill skapa trygghet och trivsel och på så sätt är en naturlig samarbetspartner.

– Våra medlemmar är engagerade och duktiga på att arbeta brottsförebyggande och med social hållbarhet. Det här känns väldigt spännande och ligger i linje med våra medlemmars arbete för att öka tryggheten och trivseln ytterligare i Rågsved., säger Trond Hannerstig, vd Rågsveds Fastighetsägare.

Källa: Rågsveds Fastighetsägare

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega