Så gör du kulturhistoriska byggnader tillgängliga

Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare har utvecklat en arbetsmetod för att tillgodose tillgänglighetskrav i kulturhistoriska byggnader.

Förslaget till arbetsmetod vänder sig främst till fackfolk inom fastighetsägande och fastighetsförvaltning och består av nio steg:

  1. Utgå från myndighetskrav, syfte och mål.
  2. Kulturhistorisk inventering och värdering
  3. Kartläggning av tillgängligheten
  4. Fastighetsägarens och verksamhetens behov
  5. Val av nivå för tillgänglighet
  6. Åtgärdsförslag
  7. Genomförande
  8. Utvärdering och förbättringar
  9. Kunskap och information ökar förståelsen

Ladda ned och läs Tillgängliga kulturhistoriska byggnader och miljöer här