Sponsrad artikel från Ferroamp

Stora vinster med energidelning mellan idrottsanläggningar


Idrottsanläggningar är i många kommuner de mest energikrävande byggnaderna. Att koppla ihop solceller från ett tak med flera byggnader via ett PowerShare gör det möjligt att optimera elanvändningen och sänka kostnaderna.

I Skara kommun är badhuset och ishallen de byggnader i kommunen som kräver mest el. Uppvärmning av badbassänger och bastuaggregat kräver mycket energi i badhuset och i ishallen skapas effekttoppar över 200kW vid spolning av isen då vatten både ska värmas och kylas ner.

Varken badhuset eller ishallen har tak som kan bära en solcellsanläggning. Det har däremot den stora idrottshallen Vilanhallen som ligger i samma område.

– Tanken var från början att placera en mindre anläggning på badhuset men när vi insåg att det skulle skapa risk för läckage från taket föddes tanken att koppla ihop de tre byggnaderna för att dela energi mellan dem, säger Simon Holmgren, fastighetsingenjör på Skara kommun.

Dimensionera efter förbrukning

Vilanhallens stora tak har nu försetts med en solcellsanläggning med en toppeffekt på 260kW. Den producerade energin delas via ett PowerShare från Ferroamp till badhuset och ishallen. Ett PowerShare är ett lokalt likströmsnät som kopplar samman elsystemen i olika byggnader. Eftersom solcellsanläggningen därmed är kopplad till två elförbrukare med olika konsumtionsmönster kan all den producerade elen användas lokalt utan att behöva säljas ut på elnätet.

– Man bör dimensionera en solcellsanläggning efter den egna förbrukningen. Det är mindre gynnsamt att sälja ut elen från stora anläggningar på nätet. Om man kopplar ihop flera förbrukare som till exempel ett badhus och en ishall med ett PowerShare så blir det lättare att utnyttja elen lokalt, säger Adam Persson på Elektrobyrån som utfört installationen.

Flera fördelar för kommunen

Förutom vinsten med ökad egenanvändning av solenergin minskar även belastningen på det omgivande elnätet. Något som kommunen räknar med kommer att löna sig även för dem.

– Vi ser att elbolagen på sikt kommer att gå alltmer mot effekttaxa på både den el som man köper in och den el man producerar och säljer ut på elnätet. Det kommer att finnas pengar att tjäna på att hålla nere effekten. Med det här upplägget är vi förberedda, säger Simon Holmgren.

Skara kommun samverkar med grannkommunerna i nätverket V6 där det nu finns en gemensam idé om att fortsätt arbeta med energidelning mellan kommunala byggnader. Bland annat planeras nu ett badhus och en förskola i Götene där solceller på förskolan skulle kunna bidra till att förse badhuset med energi för att driva värmepumpen.

– PowerShare öppnar flera nya möjligheter att utnyttja solenergi effektivare och på ett sätt som gynnar hela kommunen, säger Simon Holmgren.

 

 

Fakta Ferroamp:

– Svenskt cleantech-bolag med egna innovationer för energi och effektoptimering.
– Bolaget grundades 2010 av Björn Jernström
– Ferroamp-systemet är modulärt och byggs upp runt växelriktaren EnergyHub dit man kan koppla solceller, batterier och elbilsladdare för gemensam styrning

Läs mer på www.ferroamp.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega