Partnertext från ByggVesta Fastighetsförvaltning

Hur klimatsmarta byggmetoder påverkar fastighetsförvaltning

Visionsbild av kvarteret Hestur: Kod Arkitekter.

Flerbostadshusen i kvarteret Hestur i Kista har byggts med 36% lägre klimatavtryck än jämförbara projekt. Har det betydelse också för förvaltningen, kan man fråga sig?

Projektet med 220 hyresrätter och studentlägenheter, har kunnat byggas med ett klimatavtryck som är 36 procent lägre än jämförbara projekt, enligt forskningsresultat. De lägre utsläppen av koldioxid i samband med bygget har framför allt uppnåtts genom att använda klimatförbättrad prefabricerad betong, konstruktionsoptimering och medvetna produktval.

Beräkningarna som visar hur stora skillnaderna har blivit jämfört med mer traditionella byggmetoder har utförts av Ida Karlsson, doktorand inom Mistra Carbon Exit-programmet, Chalmers tekniska högskola.

Avgörande samverkan
En av de mest intressanta aspekterna av detta projekt är samarbetet mellan olika aktörer inom branschen, från beställare till entreprenörer och leverantörer. I detta fall ByggVesta, AF-gruppen och Consolis Strängbetong. Det gemensamma målet att utveckla mer hållbara byggmetoder har varit avgörande för projektets framgång och visar på vikten av samarbete och partnerskap för att driva branschen framåt.

Klimatvinster leder också till större nytta
I en tid där hållbarhet blir alltmer centralt är det avgörande för fastighetsförvaltare att tänka långsiktigt och agera för att möta marknadens krav och förväntningar.

Konstruktionsoptimeringen i detta projekt innebar bland annat mindre tjocka väggar, utan att ge avkall på prestanda så som hållbarhet eller ljudkrav. Genom att använda mindre material, lyckades projektet inte bara minska kostnaderna för stommen och klimatavtrycket, utan också öka sin lönsamhet genom att öka den uthyrningsbara ytan i fastigheterna. Ytor som också kommer hyresgästerna till godo genom något rymligare lägenheter och trivsel.

Attraktivt boende
Men det stannar inte där. När hyresgäster blir alltmer medvetna om klimatfrågor är ett hus byggt med klimatsmarta metoder mer efterfrågat än någonsin tidigare. Genom att investera i hållbara lösningar kan fastighetsägare inte bara minska sin miljöpåverkan utan också positionera sig som en viktig aktör inom hållbart boende och attrahera en växande marknad av miljömedvetna hyresgäster.

Klimatpåverkan i Hestur-projektet är beräknad till 8 400 kg CO2e per boende, vilket kan jämföras med sektorsreferensen på betonghus på ca 18 000 kg CO2e per boende. Det är en minskning med mer än 50 procent.

Inte självklart

Alicia Åhlfeldt, ByggVesta

Studien av projektet visar att det går att få ner klimatavtrycket rejält. Aktörerna och forskaren hade en hypotes om att det också borde vara kostnadseffektivt. Aktörerna vidtog en mängd åtgärder i förvissning om att så borde vara fallet, vilket även visade sig stämma när utfallet var klart.

– Det krävs mod att utmana normer och det vanliga för att uppnå det extraordinära, vilket vi vågade göra tillsammans med våra samarbetspartners i detta projekt. Vi hade ett mycket bra samarbete som verkligen gav resultat och viktig kunskap, säger Alicia Åhlfeldt, hållbarhetsstrateg på ByggVesta.

Hållbara kontrakt
Våra fastigheter ska stå i 100 år. Därför kan vi inte bara nöja oss med klimateffektiva byggmetoder. ByggVesta bygger energieffektiva fastigheter, trevliga miljörum, med hållbara material och skriver hållbara kontrakt med sina hyresgäster. På så sätt skapar företaget förutsättningar för klimateffektivt boende under hela byggnadens livscykel.

– När vi dessutom utformar riktigt yteffektiva lägenheter, får fler människor, funktioner och drömmar plats. Då skapar vi samhällsnytta på riktigt, poängterar Alicia.

Framtidssäkrat
Hestur-projektet är inte bara ett exempel på vägvinnande tekniskt arbete och samarbete inom fastighetsbranschen, det är också en illustration av hur hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Genom att investera i klimatsmarta byggmetoder kan fastighetsförvaltare inte bara möta dagens krav på hållbarhet utan också säkra en mer lönsam och attraktiv fastighetsportfölj för framtiden.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega