FÖRENING & ORGANISATION
Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Fastighetsägarna lyfter bostadspolitik i Almedalen 2024

Fastighetsägarna deltar som vanligt i årets Almedalsvecka i Visby. Vi finns på plats och samarbetar i år med bostadspolitik.se och ytterligare sex arrangörer. Syftet med samarbetet är att skapa en gemensam arena för samtal om bostadspolitik.

Årets Almedalsvecka inleds den 25 juni och avslutas fredag 28 juni. Fastighetsägarna samarbetar i år med flera andra aktörer och på agendan finns följande:

Program tisdag 25/6

  • Programmet inleds under eftermiddagen på tisdagen den 25 juni. På tisdagen står frågor som tillväxtmotorerna och bostadsbristen, hur kriminalitet i byggbranschen kan bekämpas, och vad vi kan göra för att öka tryggheten i utsatta områden i fokus. Från Fastighetsägarna deltar hållbarhets- och utvecklingschef Rikard Silverfur och pratar om skärpta klimatkrav från EU – hur påverkas fastighetsbranschen och boende? Bland de frågor som kommer att diskuteras är vad de nya kraven på byggnaders energiprestanda innebär och hur finansieringen av mångmiljardinvesteringarna ska se ut.

Program torsdag 27/5

  • På torsdagen ägnas programmet åt de ekonomiska förutsättningarna. Vart är ekonomin på väg och vad kommer hända med räntor och inflation? Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen diskuterar hur byggandet av hyresrätter kan öka. Bostadsbyggandet har fallit till 20 000 bostäder. Konsekvenserna av bostadsbyggkraschen är bland annat att den gröna omställningen i norr och tillväxten i storstäderna hotas, då bostadsbristen försvårar för företagen att locka till sig kompetent personal. Vad behöver göras och vem ska göra det? är frågor vi lyfter.

  • Som en fortsättning på dagen tas frågan om vi har råd med en social bostadspolitik upp. På plats finns Fastighetsägarnas samhällspolitiska chef Martin Lindvall, som diskuterar hur ett minskat bostadsbyggande påverkar de som har svårast på bostadsmarknaden. Behövs en ny social bostadspolitik och vad är fastighetsägares roll?

  • Dagen avslutas med en utfrågning av bostadsminister Andreas Carlson om hur han ser på läget och kritiken mot brist på krisåtgärder.

En självklarhet att delta i det politiska samtalet
För Fastighetsägarna är det en självklarhet att delta i det politiska samtalet under Almedalsveckan där branschens frågor diskuteras.

– Almedalsveckan är en mötesplats för alla. En plats där många olika röster och perspektiv bör höras och får ta plats. För Fastighetsägarna är det givet att vi har en aktiv roll i det samtalet, säger Niklas Stavegård, kommunikationschef Fastighetsägarna Sverige.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega