Ingen moms på IMD – bra för fastighetsägare

El, gas eller vatten som inte ingår i hyran och debiteras efter förbrukning ska vara momsfritt. Det är beskedet i ett nytt utlåtande från Skatterättsnämnden.

– Vi är glada att Skatterättsnämnden har anslutit sig till den tolkning som vi gör och om beskedet står sig innebär det en stor lättnad för många fastighetsägare, både hyresvärdar och bostadsrättsföreningar, säger Fastighetsägarnas skattejurist Ulla Werkell.

Bakgrunden till Skatterättsnämndens utlåtande är att Skatteverket i ett ställningstagande 2018 ansåg att hyresvärdar ska lägga moms på el-, gas- eller vattenförbrukning om dessa inte ingår i hyran och debiteras separat, så kallad IMD (individuell mätning och debitering).

Fastighetsägarna och Sabo protesterade mot Skatteverkets tolkning i en skrivelse, men fick svaret att verket inte skulle ändra sig. Fastighetsägarna, Sabo, HSB, Riksbyggen och Hyresgästföreningen skickade då en ansökan om förhandsbesked till Skatterättsnämnden för att få frågan utredd.

Fel och ohållbart
–Vi anser att Skatteverket har feltolkat lagstiftningen. Och vi har en enig bostadsmarknad bakom oss. Även utan Skatteverkets tolkning är det tveksamt om IMD är bra för att spara energi, men efter Skatterättsnämndens utlåtande minskar åtminstone inte kostnadseffektiviteten, säger Ulla Werkell.

Enligt Skatterättsnämndens utlåtande ska momslagstiftningen tolkas så att el, gas och vatten ska anses vara en underordnad del av hyresavtalet oavsett om de debiteras efter förbrukning. Därför kan man inte bryta ut förbrukningen från hyran och lägga moms på den delen av hyran.

Gynnar fastighetsägare
Om inte Skatteverket överklagar Skatterättsnämndens beslut har alltså bostadsmarknadens aktörer vunnit en viktig seger. Ulla Werkell menar att moms på IMD hade inneburit flera nackdelar för fastighetsägare.

– Det man vet med säkerhet är att det innebär en besparing för fastighetsägare och framför allt då att de slipper en ganska stor administrativ börda. Många små fastighetsägare som bara har bostäder är aldrig inne i momssystemet eftersom de inte kan ta ut moms. Ifall moms skulle införas på IMD skulle de hamna i ett läge där de måste redovisa moms och det skulle kosta dem väldigt mycket i tid, kraft och pengar.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega