FÖRENING & ORGANISATION
Partnertext från Aff

”Den som kan avtalet bäst har en fördel”

Möt Magnus Carlsson, förtroendevald i Aff Utvecklingsråd. Till vardags är han Senior advisor inom Technichal services på Sodexo, men ungefär tio gånger om året ikläder han sig rollen som leverantörsrepresentant vid Utvecklingsrådets möten.

Aff Utvecklingsråd ser till att utveckla och uppdatera Aff. För att bli medlem i Utvecklingsrådet krävs att personen representerar ett medlemsföretag i Aff – beställare, leverantör eller konsult. Magnus representerar företaget Sodexo, en leverantör av bland annat Facility Management-tjänster. Mest känt är kanske att Sodexo är stora inom måltidstjänster, men man har även omfattande verksamhet inom städning, arbetsplatsservice och fastighetstekniska tjänster.

Även om Magnus idag har en specialistroll inom Technical services är han faktiskt ekonom i botten, och halkade in på fastigheter mer av en slump.

– Jag arbetade på Telia med fysisk säkerhet, i en verksamhet som blev bolagiserad 2001. Då blev jag leverantör för första gången. Och redan 2002 skapade jag mitt första Aff-avtal, utifrån den befintliga verksamheten.

Bolaget köptes så småningom av dåvarande Dalkia och där kom fastighetstekniken in i bilden. Efter ett mellanspel som fastighetschef i Boden kom skåningen Magnus tillbaka till rötterna och axlade rollen som Regionchef i syd hos Sodexo.

Den som kan avtalet bäst har fördel
När Magnus började med driftentreprenader insåg han snabbt att det är kritiskt att kunna förstå och tolka sina avtal på ett korrekt sätt.

– Den som kan avtalet bäst kommer ha en fördel, så enkelt är det. Med andra ord är det viktigt att hålla sig a-jour med vad som händer i branschen och med Aff-dokumentationen. Och som leverantör i branschen är det också viktigt att kunna vara med och påverka utvecklingen av Aff, och det gör jag genom att vara en del av Utvecklingsrådet. Att det är personligt givande och roligt – det är en bonus!

Balanserade avtal är viktigt
– Eftersom Aff är en förening som samlar alla parter, är Aff-dokumentationen partsneutral. För oss innebär det att Aff-avtalen generellt är balanserade mellan Beställaren och Leverantören. En lång entreprenad kräver ett balanserat avtal för att bli bra, det funkar verkligen inte annars. I längden kan inte Beställaren få mer än denne betalar för, och en bra entreprenad utmärks av att den fungerar för båda parter säger Magnus Carlsson och fortsätter:

– Det blir också tydligare vilka risker som finns, så man snabbt kan avgöra om det är värt att lägga anbud eller inte. Det går ju att läsa av riskerna, såsom avvikelser från ABFF, viten etcetera.

Praktiskt med Aff
Utöver riskhanteringen är det även praktiskt lättare att hantera avtalen när de är enligt Aff. Sodexo har exempelvis sett till att alla ledare gått Aff Diplomutbildning Bas, så att de kan läsa och tolka avtalen.

Tyvärr används Aff mindre för arbetsplatsservice, och det gör avtalen onödigt krångliga. Förutom att varje avtal har en egen struktur som alla behöver lära sig så saknas definitioner och ett gemensamt språk.

– Med Aff blir det lätt att handla upp tjänster, även mindre entreprenader.

Vill se fler Aff-avtal
Det är tydligt att Magnus ser nyttan med Aff för hela branschen, och på frågan vad han önskar sig framåt så är han tydlig:

– Jag önskar se en större andel Aff-avtal, framför allt de delar av branschen där det ännu inte är så vanligt. Och då menar jag fullständiga Aff-avtal som använder ABFF och inte bara tar delar av tjänstebeskrivningen vilket vi ser ibland.

En allmänt högre kunskap om både Aff och de egna avtalen står också på önskelistan för branschen.

– Vår verksamhet bygger på avtal om att leverera tjänster. Både vi och våra Beställare behöver visa avtalen respekt genom att både lära sig avtalsinnehållet och skaffa kunskaper i Aff.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega