Nordstrand, ny ordförande för Aff: ”Det finns förbättringspotential”

Grattis Anders Nordstrand, hur känns det att ha blivit vald till ny ordförande för Aff?
– Det känns riktigt hedrande och spännande att få vara med och utveckla och sprida Aff. Det är också lite speciellt att, som nuvarande VD i Sveriges Allmännytta, bli ordförande i Aff – en verksamhet som dåvarande SABO tillsammans med Fastighetsägarna tog initiativ till.

Vilka erfarenheter har du som gör att du blev vald, tror du?
– Jag har många år som VD inom allmännyttan men har också suttit i Aff:s styrelse tidigare och har erfarenhet av verksamheten sedan tidigare. Jag har också skaffat mig ett brett kontaktnät inom fastighetsbranschen under dessa år.

Vad vill du åstadkomma, vilka mål vill du sätta upp för föreningen?
– Aff:s ändamål är att verka för en ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och service. Som branschorganisation vill jag att vi arbetar bredare bland våra medlemmar, involverar en större del av branschen och sprider så mycket kunskap och information som möjligt för att vi skall kunna efterleva föreningens ändamål. Aff har på kort sikt identifierat några områden med förbättringspotential och arbetar just nu med det.

Kan du nämna någon förbättringspotential?
– Jag upplever att Aff inte är tillräckligt känt. En viktig uppgift är att få ännu fler att använda Aff, vilket skulle underlätta arbetet för många fastighetsbolag. Många bolag är små och där kan Aff verkligen underlätta arbetet.

Vilka frågor tycker du är viktigast för Aff att arbeta med?
– Jag tycker det är viktigt att Aff hela tiden har örat mot branschen. Vi skall vara lyhörda, driva diskussioner, sprida kunskap och skapa de verktyg branschen behöver för en mer effektiv, kvalitativ och hållbar vardag i deras arbete.

– Jag hoppas att Aff kan bidra till att minska kriminaliteten och brottsligheten inom bygg- och fastighetsbranschen. Det är, för oss alla, en viktig uppgift och här har Aff möjlighet att via avtalen skapa förutsättningar för att minska risken att få in kriminella i verksamheten.

Hur skulle du vilja att Aff utvecklades under ditt ordförandeskap?
– Att Aff blir mer synligt och förstärker sin position i branschen som förening och forum med gemensamt fokus på förbättrad förvaltning och service. Att AFF växer och att ännu fler bolag använder Aff i sin verksamhet. Med rätt kravställning, genomförande och uppföljning av våra leverantörer och entreprenader så skapar vi bäst förutsättningar att klara av de allt hårdare krav som ställs på vår bransch.

Av: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega