Partnertext från Momentum

Momentum släpper ytterligare ett öppet API

Momentum lanserar nu ett öppet API för sin energiuppföljningsplattform – Momentum Energi. I början av året släpptes publika API:er för fastighetssystemet, tillgängliga för alla som vill integrera produkter och tjänster.

All API-dokumentation ligger publicerad på hemsidan och ger fastighetsägare en helhetsbild av de möjligheter som finns att nyttja av sin och andras data. Det ger också andra aktörer inom proptech-communityn en möjlighet att bidra med innovation till branschen.

– Vi vill att våra system ska vara öppna och enkla att integrera med, säger Märta Falck, affärsområdeschef för Momentum Energi. Vi ser ett värde i att fastighetsägare ska kunna extrahera data på ett enkelt sätt ur vår plattform för att integrera detta i sin egen miljö. Det är också ett högt efterfrågat kundönskemål i de undersökningar vi gjort.

AI-robot för energioptimering
Ett antal fastighetsbolag har deltagit i referensgruppen som diskuterat användningsområden som kan bidra till att effektivisera miljöarbetet framåt.

Ett av dessa bolag håller exempelvis på att bygga en AI-robot för energioptimering.

Där kommer man behöva se hur energiförbrukningen påverkas i byggnaderna och lyfta in det i AI-funktionen i form av samlad data från Momentum Energi.

– Vi hoppas att detta leder till att fler nu kan ta del av energidatan för att ta kontroll över energianvändningen och förstå hur den kan påverkas, menar Märta Falck. På så sätt kan fastighetsägare sänka energikostnader och nå sina energimål.

Läs mer

För mer information om integrationer och öppna API:er: Vi vill att våra system ska vara öppna och enkla att integrera med.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega