6 K:n för att få fram era mål

Roland Jonsson har satt ihop en modell med 6 saker som börjar på K. Med hjälp av max 3 av dem kan han sedan formulera fastighetsägarens mål för sina framtida åtgärder. Vilka skulle du välja och hur skulle du formulera era mål?

Nu är årets Nordbygg-mässa avklarad. Själv var jag i Sveriges VVS-museums monter. Där kunde man hitta nytt från förr. Mycket nostalgi för de äldre besökarna. Kul att mässorna är i gång igen efter Corona-epidemien. Mässorna blir ett sätt att träffas på och det är mycket produkter som visas och ska säljas. Ofta är det saker som underlättar montage eller förbättrar lönsamheten för installatörer och byggare. Men jag tycker att det borde vara mer fokus på kundnyttan för fastighetsägare.

Jag brukar använda mig av en målformulering när jag jobbar med fastighetsbolag eller bostadsrättsföreningar, för att få fram bästa kundnytta. Jag har tagit fram en modell för det. Jag kallar modellen för 6 K. Man använder den för att sätta mål med det man gör.

Man kan välja ett, två eller tre mål från 6 K-modellen. Fler blir svårt. Men fördelen med detta är att när man tittar på en ny lösning eller någon bokar in ett säljbesök så kan man ge det till säljaren, innan besöket. Då blir det enklare för säljaren att se om dennes produkt passar för kunden. Visar det sig att produkten inte har de fördelar kunden söker, då sparar man in ett säljbesök.

Mina 6 K
Jag använder följande sex K och de är inte rangordnade efter värde:

Kronor: Alla åtgärder man gör skall vara lönsamma. Det vill säga förbättra driftnettot på ett lönsamt sätt. Här kan man sätta en %-sats på sitt krav på kalkylränta.

Komfort: Åtgärderna som görs skall ge en ökad komfort. Bättre inomhusklimat, jämnare temperatur eller inte för kallt i lägenheterna. I detta ingår även trygghet som till exempel låsta portar eller bättre belysning i mörka passager.

Kilowattimmar: Alla åtgärder som görs skall minska mängden köpt energi. Energiåtgärd kWh.

Kilowatt: Alla åtgärder skall minska effekten kW.

Koldioxid: Alla åtgärder skall minska klimatpåverkan. Kan mätas i ton Koldioxidekvivalenter. Baseras på en LCA-analys.

Köpa prylar: Här hamnar sådant man köper utan att det finns mål för det. I säljsammanhang kallas personer som köper för att de bara vill ha för ”Hanson” – vill ha en sån. Det kan vara aluminiumfälgar till bilen; de sänker inte drivmedelskostnaden, gör inte däcken billigare, gör dem inte mindre stöldbegärliga – men det ser häftigt ut. Det går att relatera till prylar i fastigheter också.

Bygga en målformulering
Utifrån dessa 6 K kan fastighetsbolaget eller bostadsrättsföreningen själva ”bygga” ihop en målformulering. Här är ett exempel:

Alla åtgärder som företag XX gör skall följa detta mål: de skall minska mängden Koldioxid och samtidigt vara lönsamma (Kronor) men inte öka effekten (kW).

Fastighetsbolag har ofta någon form av målformulering, men inte så tydlig som denna. Och gör man detta i en bostadsrättsförening så blir det ganska tydligt att alla i styrelsen inte är inne på samma linje. Jobbar man efter 6 K-modellen blir det enklare och tydligare, vad som skall uppnås.

Ser rätt enkel ut men beroende på åtgärd kan den vara väl så svår att uppnå. Testa själv!

Roland Jonsson
Energiexpert

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega