MKB anmälde E.ON – fick rätt hos Konkurrensverket

Foton: Wikipedia

MKB Fastighets AB anmälde energibolaget E.ON efter en chockhöjning på fjärrvärmepriset i januari 2023. Konkurrensverket har nu granskat E.ON och fastslår bristande konkurrens. Anmälan fick effekt – minskad höjning från 20 % till strax över 15 %.

Konkurrensverket har granskat E.ON under 16 månader sedan MKB Fastighets AB den 12 december 2022 anmälde energibolaget till Konkurrensverket efter E.ON:s chockerande höjning av fjärrvärmepriset i Malmö januari 2023.

Konkurrensverkets granskning är nu klar och den fastslår bristande konkurrens på fjärrvärmemarknaden. Man skriver i sin rapport: ”marknadsförhållandena är sådana att det framstår som motiverat att stärka kundkollektivet i förhållande till fjärrvärmenäten på olika sätt, utöver tillsyn enligt konkurrenslagens förbudsreglering. Konkurrensverket ser därför positivt på det uppdrag som Energimarknadsinspektionen fått att analysera behovet av ett förstärkt kundskydd på fjärrvärmemarknaden samt föreslå och genomföra insatser för att stärka fjärrvärmekundernas ställning.”

Vår anmälan av E.ON till Konkurrensverket fick en omedelbar effekt genom att deras höjning minskade från 20 procent till strax över 15 procent för 2023. Det är glädjande att Konkurrensverket nu fastslår att det är motiverat att stärka kundernas position på fjärrvärmemarknaden. Vi ser nu fram emot konkreta förslag från Energimarknadsinspektionen om hur kundernas ska skyddas på fjärrvärmemarknaden, säger Marie Thelander Dellhag, vd på MKB.

Har ansvar att inte utnyttja sin dominerande ställning
Konkurrensverket konstaterar vidare att ”med hänsyn till fjärrvärmemarknadens karaktär finns det starka indikationer på att E.ON har en dominerande ställning på en marknad för leverans av fjärrvärme i Malmö/Burlöv. Ett företag med en dominerande ställning har ett särskilt ansvar att inte utnyttja sin ställning i strid med konkurrensreglerna.”

Som Konkurrensverket tidigare konstaterat är det i normalfallet inte möjligt att åstadkomma en fungerande konkurrens genom att enbart förlita sig på en konkurrensrättslig förbudsreglering på en marknad som kännetecknas av ett naturligt monopol. För att skydda kunderna mot exempelvis oskäliga priser omfattas naturliga monopol därför i regel av en sektorspecifik särreglering med reglerade slutkundspriser. Det saknas för närvarande en prisreglering avseende fjärrvärme.

Slutligen menar Konkurrensverket att det inte går att utesluta att fjärrvärmemarknaden i stort kan kännetecknas av oskäliga priser.

Källa: MKB Fastighets AB

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega