”Social hållbarhet är en av vår bransch största utmaningar!”

 

… Karl Henriksson, konsult på Borago, som just blivit ny partner till Förvaltarforum.

Varför vill ni bli partners till Förvaltarforum?
– Alla fastighetsägare påverkas direkt eller indirekt av städningens kvalitet. Genom att bli partners med Förvaltarforum kan vi nå dem och hålla oss uppdaterade på förvaltningsområdet.

Vad hoppas ni få ut av partnerskapet?
– Vi ser alla fastighetsförvaltare som en prioriterad målgrupp. Städning är ett komplicerat område. Vi har kompetens och erfarenhet för att skapa förutsättningar för professionella städtjänster. Kompetens inom både utredning, städupphandling och städkontroller/uppföljning.

Vad är det ni erbjuder?
– Sedan 1994 erbjuder vi kompetens och verktyg för att kvalitetssäkra både köpta städtjänster och städtjänster i egen regi.
– I praktiken innebär det utbildningar (i klassrum och e-learn) och konsulttjänster. Våra målgrupper är beställare, arbetsledare, lokalvårdare och städleverantörer.

Vad är det mest spännande som händer på Borago just nu?
– Vi har idag över 20 e-learn kurser inom städning. Bland annat kurser för beställare; Städupphandling och Kvalitetssäkring. Under första kvartalet lanserar vi Städbarometern som är ett digitalt benchmarkverktyg för städtjänster inom kommuner. Vi har även genomfört den femte uppdateringen av Städhandboken åt Skolfastigheter i Stockholm. Den publiceras i början av 2023.

Hur ser er drömkund och vilka kunder söker sig till er?
– En kund som vill ta ett helhetsgrepp om sina städtjänster. Ett arbete som inleds med en städutredning (förstudie) som ger ett faktabaserat beslutsunderlag för det fortsatta arbetet. Efter verksamhetsutveckling eller städupphandling sker professionell uppföljning för att säkerställa en god städkvalitet till rimlig kostnad.
– Våra kunder är kommuner, allmännyttiga bostadsbolag, regioner och privata fastighetsägare.

Vilka är era största utmaningar?
– Städbranschen är komplex och har förändrats mycket under de senaste åren. Bland städbolag är det många olika aktörer. Från seriösa till helt oseriösa. Det är en stor utmaning att skapa sunda förutsättningar och attrahera de bästa städbolagen. Inom egen regi finns ett visst behov av effektivisering och att skapa tydligare uppdragsbeskrivningar med stödjande rutiner. Social hållbarhet är sannolikt en av branschens största utmaningar.

Hur kommer köpta tjänster inom fastighetsförvaltningen förändras de närmaste fem åren och vad är det som påverkar utvecklingen?
– Jag tror att fastighetsförvaltare kommer tvingas att arbeta med en proaktiv hantering av städtjänster. Fokus på social hållbarhet och seriösa städbolag kompletterat med kontroll av den faktiska städkvaliteten. Kraven och förväntningarna på kvalitet och hygien kommer vara fortsatt höga. Bra städning och golvunderhåll är viktigt för underhåll av fastighetens golvmaterial och ytskikt. Jag tror även att fler kommer anställa egen städpersonal för att få bättre kontroll. Det sker även idag, ofta som en hybrid med en mix av städbolag och egen personal.

Av: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega