Wihlborgs Janne-lösning minskar tillförd energi med 46 %

Janne Larsson är projektledare för kyla- och värmelösningar hos Wihlborgs och den som tagit fram Janne-lösningen.

Wihlborgs Janne-lösning ger stor effekt. Av 1 kW tillförd el får man ut 8 kW värme och kyla. Fastigheten Vattentornet 3 i Lund har skuttat från E till A i Energideklarationen och tillförd energi har minskat med 46 %. Hur går det till?

Jenny Wahl, Wihlborgs

Wihlborgs äger kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Det är kontor, lager- och logistikfastigheter och lättare industrier i Malmö, Lund, Helsingborg och även i Köpenhamn. De sköter fastigheterna själva, vilket de ser fördelar med.

– Vår egen personal lär sig och får kunskap om husen. Vi driftsätter mycket själva, i nära samarbete med våra entreprenörer. Det är den största anledningen till att vi lyckas så bra i vår förvaltning, säger Jenny Wahl, Drift- & Teknikchef på Wihlborgs.

Energimålen till 2025
Genom att satsa på tekniska lösningar har man de senaste åren energieffektiviserat med full kraft och är på väg att nå sina tre uppsatta energimål till 2025. Ett av målen är att komma ner till 85 kWh/m2 Atemp, från ursprungsåret 2021 som då låg på 92 kWh Atemp.

Detta energimål för 2025 nåddes redan under 2023, det vill säga två år i förtid. Förklaringen till framgången är dels det gedigna energieffektiviseringsarbetet i fastigheterna och dels att man mäter betydligt mer nu än tidigare, via energimätare ute i fastigheterna. Jenny Wahl säger att de just nu är mitt uppe i detta arbete.

De andra energimålen är att man inte ska ha några fastigheter med F eller G i Energideklarationen samt att man ska installera solcellanläggningar upp till 10 MW i installerad effekt, idag ligger man på 6 MW.

Efterfrågas av hyresgästerna
Wihlborgs energieffektivisering drivs till stor del av hyresgästernas efterfrågan. Dels blir Wihlborgs en mer attraktiv hyresvärd om de har låga driftskostnader och dels är energiområdet ett viktigt ämne för hyresgästerna.

– Liksom vi rapporterar om våra fastigheters energianvändning så rapporterar våra kunder hållbarhetsrapporter för sin verksamhet, då gynnar det dem att de sitter i en energieffektiv fastighet.

Förutom solcellanläggningar, byte till energisnål LED-belysning och klimatskydd för södervända fönster har Wihlborgs en alldeles särskild åtgärd som har gett stor skillnad på energianvändningen. Det är den så kallade Janne-lösningen, uppfunnen av Janne Larsson. Han har jobbat hos Wihlborgs i nära 30 år och sysslat med allt som har med styr- och reglerutrustningar att göra. Numera är han utnämnd till projektledare för kyla- och värmelösningar.

Den unika Janne-lösningen
Janne-lösningen går ut på att använda många små kylvärmepumpar som återvinner värmen och kylan i fastigheten med befintligt fjärrvärme- och fjärrkylsystem. Man tillför lite el från förnybar källa som solceller för att maskinerna ska gå. Sedan tillverkar man värme och kyla på det som redan finns och återanvänder energin flera gånger internt i fastigheten.

Lösningen fungerar i fastigheter med stort kylbehov även vintertid, till exempel där det finns datadrivna företag med serverhallar eller restauranger med kylmaskiner. I dessa fastigheter blir det varmt i en del som måste kylas ner, samtidigt som man behöver tillföra värme till andra delar för komfort.

Så går det till
Janne Larsson förklarar hur det hela går till: när man normalt hämtar energi till kyla och värme varierar effekten över tid, den kan gå ner till 7–8 kW och sedan upp till 40–50 kW. Wihlborgs har köpt in många mindre värmepumpsmaskiner med naturligt köldmedium (det är en viktig aspekt ur klimathänseende) och satt in en varvtalsstyrning på dessa.

Man har även adderat en frekvensomvandlare som optimerar ett störningsfritt elnät. Detta innebär att man kan hämta kontinuerlig el till maskinerna, som hela tiden går med en effekt på 8–9 kW eller mer.

– Start och stopp på värmepumpar är det som försämrar effektiviteten. Vi har i princip maskiner som kan gå hela vintern och som tappar väldigt lite effekt. Det är ett slutet system så allting vi tillför stannar i fastigheten, säger Janne Larsson.

Moduler som kickar igång efter behov
Han påpekar att lösningen är ett modultänk där flera små maskiner med naturligt köldmedium sitter i följd. Antalet varierar på kylbehovets storlek i fastigheten. De ”kickar igång” efter hand som värme- och kylbehovet ökar.

– Har du en stor maskin så blir det många till- och frånslag, vilket drar mycket effekt. Köper du flera små så är det enda, att du får färre drifttimmar per maskin. Det är visserligen dyrare att köpa flera, men du har tillbaka det i drift ganska snabbt, konstaterar Janne Larsson.

Krav på solel
Som tidigare nämnt är lösningen bäst i fastigheter med kylbehov även vintertid. På sommaren står värmedelen i stort sett stilla, medan kylan fortfarande är igång. Elen till den produceras via solceller.

– Jag tycker faktiskt att det skulle vara ett krav att har man en kylanläggning så ska man montera solceller. Då använder du solelen när du verkligen behöver den och du behöver inte ha någon skamkänsla för att du har komfortkyla i dina fastigheter.

Mycket god kalkyl
Verkningsgrad och avkastningen på Janne-lösningen är väldigt god konstaterar man. Janne Larsson redovisar hur siffrorna ser ut för fastigheten Nya Vattentornet 3 i Lund:

– Kostnaden för anläggningen gick på 2,8 miljoner och vi sänkte energikostnaderna med 1 miljon på köpt el och levererad kyla och värme. Med 1 kW tillförd el ger den 8 kW levererad värme och kyla. På mindre än fem år har vi fått tillbaka pengarna.

I senaste Energideklarationen för Nya Vattentornet har man även tagit ett rejält skutt; från E till A, bedömt av en oberoende energiexpert. Det nyckeltal för inköpt energi, som Wihlborgs mäter utifrån energideklarationen sänktes också rejält. Sett på helheten med fjärrvärme, fjärrkyla och den lilla del el som tillkommer sänktes siffran med 46 %.

Välkomnar studiebesök
Rådet till andra fastighetsägare som är intresserade av Janne-lösningen är att komma på studiebesök hos Wihlborgs. Janne förklarar gärna och visar hur de har räknat och dimensionerat.

Samtidigt säger Janne att lösningen kräver en del kompetens för att driftsättas och maskinerna är komplicerade och kräver en speciell mjukvara. Tack vare Jannes envishet och gott samarbete med installatörsfirman och tillverkaren av maskinerna har man tillsammans utvecklat slutprodukterna. Man började med lösningen för 1,5 år sedan och den finns nu i 12 av Wihlborgs fastigheter.

Fördelarna med Wihlborgs Janne-lösning:

  • Kostnadseffektivare drift
  • Bättre nyckeltal för fastigheten
  • En snabb payoff-tid, 4–7 år beroende på storlek

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega