Positiv greenwashing kan fasa ut fossila bränslen i Scope 3

Fastighetsföretags klimatpåverkan i scope 3, bild IVL. Porträttfoto: Lotta Görling

Scope 3 är den del av företagets klimatavtryck som är svårast att påverka – det är utsläpp som sker utanför den egna verksamheten, via inköp. Men med hjälp av nudging och ”positiv greenwashing” kan man lyckas. Björn Sandvall uppmanar till aktion.

I den ideala världen (Platons ”idévärld”) är alla kunder, entreprenörer, leverantörer och samarbetspartners fullt insatta i klimatfrågan och fossilfria i Scope 1 och 2 (den egna verksamheten). Det ger den behagliga och lugnande insikten att det i idévärlden inte finns några som helst utsläpp i Scope 3!

I den verkliga världen (Platons ”sinnevärld”) ser det tyvärr inte riktigt lika rosenskimrande ut – Allt för många företag har inte påbörjat sin klimatomställning alls. Klimatfrågan kämpar om uppmärksamheten mot mer konkreta utmaningar som inflation, elpriser och NKI-mätningar. Dessutom krävs det ofta lite annorlunda kompetens för klimatomställning än de frågor företaget normalt brukar hantera, vilket inte direkt påskyndar omställningen.

Vi påverkade våra leverantörer
När vi hos min tidigare arbetsgivare, för några år sedan, utvärderade vår klimatberäkning och insåg hur mycket av vårt klimatavtryck som återfanns i vår värdekedja insåg vi att vi inte kunde bortse från de indirekta utsläppen i Scope 3 eftersom vårt mål var att göra så stor positiv skillnad som möjligt.

Resultaten lät inte vänta på sig, vi fick glädjande nog efter en tid några av våra partners att påbörja sina egna klimatomställningar. En av leverantörerna beställde elbil och monterade solceller, en annan motiverade personalen till att testa nya arbetssätt för att minimera transporter medan några andra såg nya affärsmöjligheter i och med vår klimatomställning och utvecklade fossilfria tjänster. Om Scope 1 och 2 handlar om att ställa om den egna verksamheten så ger Scope 3 möjlighet att ställa om hela affären.

Positiv Greenwashing
Om inte ordet Greenwash hade klingat så negativt så hade det varit ett väldigt passande och positivt ord för att beskriva hur vi metodiskt och återkommande översköljde vår omvärld med en väl avvägd blandning av uppmuntran, utbildning, inspiration och kravställning, allt med syfte att ”nudga” både kunder, leverantörer och andra i nätverket ta beslut i en mer hållbar riktning.

Vi insåg längs resan att det är lättare att inspirera och utmana sin omvärld att börja klättra upp på hållbarhetsstegen om man själv de facto står lite längre upp på stegen och således kan visa att den håller. Vårt eget arbete i scope 1 och 2 gav oss trovärdighet och fungerade som en hävstång som gav extra utdelning på våra egna klimatåtgärder.1+1=3!

Dåligt utbud av fossilfria maskiner
Den bakomliggande orsaken till klimatkrisen är som bekant att vi använder fossila bränslen till i princip allting. Transporter och tjänster till exempel, som är en av mina hjärtefrågor. Titta dig omkring och fundera på vilka maskiner och fordon som används till förvaltningen av dina fastigheter, det är med största sannolikhet fossila bränslen till allt (förutom en och annan elbil?).

Utvecklingen av batteridrivna personbilar går i en rasande takt och där är utbudet numera brett och varierat. Utbudet av fossilfria maskiner däremot är inte lika gott, de enstaka som finns har alltför ofta lite för kort användningstid och kan dessutom kosta tre-fem gånger mer i inköp än sitt motsvarande fossildrivna alternativ. Vid en första anblick är det inte något som lockar till inköp, det förstår även en hållbarhetsivrare som jag.

Beställare måste visa vägen
Vi beställare behöver därför tydligt visa vägen för att den fossilfria marknaden ska kunna växa om vi ska kunna handla upp fossilfria tjänster och entreprenader i den omfattning vi önskar och behöver för att kunna leva upp till våra klimatstrategier. Castellum som specifikt exempel är en stor aktör i fastighetsbranschen som har många avtal som behöver ”tvättas rent” från koldioxidutsläpp för att vi ska nå vårt ambitiösa mål att ha nettonoll klimatutsläpp till 2030.

Vi beställare måste vara både modiga och innovativa i våra upphandlingsprocesser om vi ska kunna motivera entreprenörerna att ta risken och investera i den här nya och oprövade tekniken.

Tänk konstruktivt och agera nu
Tillsammans, i konstruktiv dialog mellan beställare och leverantörer, behöver vi diskutera de risker och möjligheter som detta innebär. Är det längre avtal, nya entreprenadformer, andra debiteringsformer, delat risktagande eller kanske något helt annat som är de framgångsfaktorer som behövs för att vi själva och leverantörerna ska våga ställa om till fossilfri fastighetsförvaltning?

Som vanligt är min uppmaning att inte göra det för komplicerat, det är viktigare att komma i gång än att det blir helt perfekt på en gång. Den här krönikan är slut nu, ring en av dina entreprenörer direkt och fråga hur ni kan göra för att tillsammans växla över till fossilfria bränslen.

Lycka till!

Björn Sandvall
Teknisk Förvaltare på Castellum Mälardalen och Hållbarhetsutvecklare

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega