Vi på Castellum i Västerås har avtalat fram Snöröjning 2.0

Genom att bjuda in snöröjningskandidater och berätta om Castellums hållbarhetsarbete ville man öppna upp för bästa möjliga lösning. Gamla normer slängdes för att utveckla röjningsbranschen och skapa Snöröjning 2.0 berättar Tekniska Förvaltaren Björn Sandvall.

I min tidigare krönika lanserade jag begreppet ”omvänd greenwashing” och konstaterade att vi måste vara modiga, affärsmässiga och engagerade för att omställningen till ett utsläppsfritt samhälle ska ta fart ordentligt!

Jag beslöt mig för att, lämpligt nog, följa min egen uppmaning och letade fram ett lämpligt avtal att tvätta rent från fossila bränslen. Valet föll på ett snöröjningsavtal i Västerås för Castellum fastigheter på stadsdelen Finnslätten.

Det är upp till läsaren att bedöma slumpmässigheten i detta, men nu i efterhand känns det ju synnerligen lämpligt att som hållbarhetsdriven fastighetsägare påbörja sin omställning till elektrifierad fastighetsskötsel just på Finnslätten som brukar betecknas som Sveriges elektrifieringscentrum med världsledande aktörer som ABB, Northvolt, Hitachi, med flera.

Intressant utmaning
Vårt team skannade igenom den lokala marknaden efter lämpliga entreprenörer och konstaterade tämligen omgående att vi stod inför en intressant utmaning. Med något enstaka högprofilerat undantag var hållbarhet tyvärr inte den allra största drivkraften hos leverantörerna.

Eftersom det ju gäller att konvertera sina hinder till möjligheter så beslöt vi oss för att genomföra upphandlingen på ett aningens okonventionellt sätt. Vår hypotes gick ut på att om utsläppsfri fastighetsskötsel nu är så nytt och oprövat så skulle vi behöva maximera modet och engagemanget hos entreprenörerna om någon ens skulle våga delta i upphandlingen.

Gemensamt informationsmöte
Vi samlade således alla våra snöröjningskandidater till ett gemensamt informationsmöte i den mest hållbara och progressiva lokal vi hittade i vårt bestånd. Där serverade vi smörgås med klimateffektivt (såklart) pålägg, presenterade platsen Finnslätten och gick noga igenom Castellums gedigna och prisbelönta hållbarhetsarbete.

Därefter berättade vi helt enkelt att vi ville slänga alla gamla normer och sanningar överbord, att vi ville utveckla snöröjningsbranschen i en mer hållbar riktning. Vi ville skapa ”Snöröjning 2.0”, men vi var samtidigt också tydliga och ödmjukt transparenta med att vi:

  • inte visste vilka bränslen vi skulle förorda
  • inte visste exakt vilka maskiner eller fordon som fanns på marknaden
  • inte visste hur affärsmodellen för entreprenaden skulle se ut

Utveckla bästa lösningen
Vår tanke med det okonventionella upplägget var den starka hypotesen att endast med god samverkan (#tillsammans) skulle vi kunna utveckla den allra bästa lösningen och därmed slutligen kunna maximera även det tredje nyckelordet, affärsmässighet.

Vi var även ohejdat nyfikna på entreprenörernas spontana reaktion på vårt erbjudande. Vem skulle se våra skyhöga hållbarhetsambitioner och våra tankar om nyskapande affärsutveckling i samverkan som ett hinder, och vem skulle se det som en möjlighet?

Historien kring den här upphandlingen är lång och kantad med ett antal anekdoter som tar mer utrymme i anspråk än Förvaltarforum erbjuder i sina krönikor, men de kan broderas ut i en separat krönika om ni läsare är nyfikna på dessa.

Gav önskat resultat
Nu i efterhand, några månader efter att kontraktet slutligen signerades (efter otaliga samverkansmöten och justeringar), kan vi nöjt konstatera att vår satsning på affärsmässighet, mod och engagemang gav precis de resultat som vi önskade oss i början av processen:

  • Vi utvecklade ett nyskapande, synnerligen flexibelt, och samtidigt ovanligt långsiktigt samverkansavtal, där vi tillsammans med entreprenören löpande beslutar om vilka maskiner som ska användas inför varje säsong! 
  • Vi snöröjer delar av området utsläppsfritt med eldrivna maskiner från avtalsstart – Visionen är att kunna snöröja helt utsläppsfritt inom avtalstiden!
  • Vi kommer att kunna återbruka delar av gatusanden!

Låt vintern komma, vi är mer redo än någonsin!

(Samtidigt vill ju vi förvaltare/utvecklare gärna befinna oss i framtiden med våra tankar så nu ligger vårt fokus på hur vi ska utveckla ”Grönyteskötsel 2.0”)

Björn Sandvall
Teknisk Förvaltare på Castellum Mälardalen och Hållbarhetsutvecklare

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega