”Nörden” – den jordnära superhjälten inom förvaltning

Foto: Lotta Görling och Pixabay

Ibland behöver förvaltaren ta in nördarna för att lösa problemet! Dessa superhjältar är ovärderliga för förvaltningen. Björn Sandvall beskriver några av dem och deras egenheter – och agerar själv som fåraherde för flocken.

En av delarna i ett ödmjukt förvaltarskap av komplicerade fastigheter är att förstå, och rent av våga bli förtjust av, de situationer när ens egna förmågor inte är tillräckliga för att lösa de problem som dyker upp. Ibland krävs mer än ett kraftfullt alexanderhugg.

Precis som i frågesporterna på TV, behövs det ibland en livlina för att lösa problemet. Projektgruppen behöver förstärkas med erfarenhet, kunskap, list och finess.

Det behövs en nörd för att lösa problemet!

Nörden – en kompetent expert
Enligt Wikipedia innebär begreppet Nörd en ”stereotyp benämning på en person som oftast är mer akademiskt lagd, har ett eller flera fixerade intressen eller intresseområden. En nörd är en person med stort intellekt och kunnighet och drivs ofta av att besitta och ackumulera mycket kunskap inom sina intresseområden.”

Tidigare har detta begrepp använts i negativa sammanhang och inte varit något att känna sig särskilt stolt över.

I min värld är begreppet nörd något jag tvärtom uteslutande använder i mycket positiva sammanhang om de mest kompetenta experterna. Känslan i mig när jag kontaktar någon av mina nördar för att be om hjälp är lika stark och medryckande som när filmvärldens Nick Fury kontaktar superhjältarna i Avengers för deras hjälp med att rädda världen.

Förvaltaren är fåraherde eller fyr
Är problemet dessutom av större och mer komplex karaktär kan det likt i filmerna behövas ett antal olika nördar för att kunna hantera alla aspekter av frågan.

Kännetecknande för nördar är att ju duktigare de är i detaljerna, desto mindre intresserade är de av de stora perspektiven i frågan. Då krävs det någon som behåller helikopterperspektivet och driver arbetet framåt.

Fastighetsförvaltarens arbete kan här liknas vid en fåraherde som samlar ihop och flyttar sina får till den önskade platsen. För att inte riskera att någon blir kränkt av den hypotetiska jämförelsen mellan en fårflock och en grupp nördar, ersätts denna jämförelse i stället med att fastighetsförvaltaren tar på sig uppgiften att vara en trygg fyr i höstmörkret.

Ett ljus i horisonten som anger riktningen för nördarna att arbeta mot.

Jordnära superhjältar
I Avengers heter hjältarna Iron Man, Captain America, Hulken och Black Widow. I verkligheten har de kanske inte fullt så häftiga smeknamn, men förmågorna och spetskompetenserna är desto mer imponerande. Här är några av de mer jordnära superhjältarna jag träffat på i mitt yrkesliv:

  • Statistiknörden har självklart tio flikar som standardinställning för nya kalkylblad i Excel och tar det som en personlig förolämpning när fastighetsförvaltaren ifrågasätter det lämpliga och nödvändiga i att presentera en elprisprognos med tre decimaler eftersom varje form av avrundning skapar ett fel. Ingen nörd med självaktning kan ju medverka till att medvetet skapa och bibehålla ett fel!
  • Konstruktörsnörden ser på sin omvärld lite annorlunda än oss andra. När de mer normalt begåvade medmänniskorna använder instagram med filter har konstruktören istället ett humanitärt integrerat differentialekvationsfilter för att kunna göra live-hållfasthetsanalyser av sin omgivning. En hastig blick på en takstol räcker för att avgöra dess egenskaper och utnyttjandegrad.
  • Besiktningsnörden sätter skräck i även den mest erfarna entreprenör. Den som tror sig komma undan med att ha monterat sina produkter enligt beställning har inte insett den oerhört skarpa slipningen på besiktningsmannens glasögon. De upptäcker nämligen på flera meters håll de allra minsta detaljfel, exempelvis om ett felaktigt fabrikat på märktejp använts.
  • VVS-nörden beräknar tryck, flöden och effekter lika lätt och snabbt som vi andra gillar och omdelar ett inlägg på LinkedIn. Denna nörd upptäcks enkelt i folksamlingar genom hens permanent lätt bakåtböjda nacke som kommer sig av många timmars studier av rör och ventilationskanaler i taket på olika byggnader.
  • Biologisk mångfalds-nörden ställer alla vanliga förvaltarperspektiv på ända och vill mer än gärna ställa till med oreda på de annars så välstädade och kortklippta grönytorna runt byggnaderna. Favoritverktygen är faunadepåer, mulmholkar, veteraniserade träd och ängsmarker. Den här nörden tänker så cirkulärt att hen har svårt att gå en längre sträcka i rak riktning.

Involvera nörden mer
Min iakttagelse är att på grund av nördarnas något speciella natur kommer deras förmågor inte till användning så ofta och i så stor utsträckning som det finns potential för. Beställarna drar sig för att kontakta dem med argumentet att ”hen ställer ju så svåra motfrågor till oss” och ”vi klarar nog det där själva”.

Min uppmaning är att tänka tvärtom och i stället försöka involvera dem så ofta som möjligt. I fastighetsvärlden räddar vi kanske inte världen lika påtagligt och bombastiskt som de gör i filmerna, men jag är övertygad om att vi kan göra världen till en lite bättre plats varje gång vi ödmjukt inser våra egna begränsningar och i stället tar hjälp av verklighetens superhjältar!

Länge leve nörden!

Björn Sandvall
Teknisk Förvaltare på Castellum, hållbarhetsbonde och fåraherde

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega