Aeroseal – smart, effektivt och bra för inomhusmiljön

Läckande ventilationskanaler är en huvudsaklig källa till stora energiförluster. När ventilationen inte fungerar är det också en källa till arbetsmiljöproblem. Behovet av renare och hälsosammare inomhusluft har aldrig varit större. Bättre ventilation och energibesparing är högaktuella frågor för alla fastighetsförvaltare. AEROSEAL bidrar i allra högsta grad till att spara på energiåtgång till fläktdriften men också spara på uppvärmningskostnader.   


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega