Innehåll från Procella Ventilation

Kanaltätning sparar energi och minskar kostnader

Pierre Skelander, VD Procella Ventilation

Som förvaltare ser man gärna att både energiförbrukningen och kostnaderna hålls nere för fastigheten. Kanaltätning är ett effektivt sätt att spara energi och minska kostnaderna. På köpet kan man också komma till rätta med ovälkomna ljud- och luktproblem i fastigheten. Den som säger detta är Pierre Skelander, VD på Procella Ventilation.

– Aerosealtekniken – som utförs med hjälp av tryckluft – tätar alla kanaltyper med hål och sprickor på upp till 15 mm. I realtid följs hur kanalsystemet blir tätare och tätare, för att till slut nå den täthetsklass som utlovats, fortsätter Pierre. Han berättar vidare att en fördel av många med tekniken är snabbheten – ventilationssystemet är driftklart två timmar efter utförd sealing.

Miljö- och brukarvänlig
Den patenterade Aerosealtekniken är miljövänlig. Det enda som tillsätts i kanalsystemet är Aerosealvätskan som bildar packningar i alla håligheter. Tekniken kräver inga ingrepp i fastigheten till skillnad från traditionella reparations- och ombyggnadsmetoder. Kostnader för kringtjänster som rivning, uppbyggnad eller omtapetsering försvinner. Tekniken är också vänlig mot brukarna i fastigheten som kan fortsätta bo kvar hemma, jobba på kontoret eller hålla affärsverksamheten i gång när arbetet utförs.

Klimatsmart problemlösare
Ovälkommet ljud kan vara problem i en fastighet liksom ovälkommen lukt. När kanalerna tätas löser fastighetsägaren problematiken och på köpet blir det också en tydlig minskad eldrift för fläktar samt i många fall ett minskat uppvärmningsbehov. Minskad elanvändning och uppvärmning bidrar till minskade CO-utsläpp vilket gör Aeroseal till ett klimatsmart val.

En ny pusselbit
-Med Aeroseal har vi har fått en ny pusselbit till våra tjänster, säger Pierre. Med vi syftar Pierre på Röranalys i Sverige, den koncern som Procella Ventilation ingår i tillsammans med Svensk Röranalys och Flush Rörinspektion. Koncernen jobbar med underhålls- och renoveringstjänster inom avlopp och ventilation och här har man märkt av att förvaltare blir en allt större kundgrupp som efterfrågar koncernens tjänsteutbud och många års erfarenhet av underhåll och renovering.

Bevara, renovera och ta hand om
Ökande elpriser, hög inflation och höga räntor – idag kämpar alla med att försöka hålla nere kostnader så mycket det går. Då är underhåll och renovering mer prioriterat än nyproduktion och nya installationer. Detta går helt i linje med mottot för Röranalys i Sverige ”Bevara, renovera och ta hand om det befintliga”.

Läs mer på www.roranalysisverige.se

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega