Förbered din organisation för AI-evolutionen

AI kan ersätta arbetsuppgifter inom fastighetsförvaltningen. Istället för att förekommas kan man som organisation förbereda sig. Jonas Nordin, Områdeschef inom Västfastigheter Bygg och Förvaltning, ger 3 konkreta tips på vad er organisation kan göra.

Ingen har väl missat att AI varit i allas fokus under 2023. Introduktionen av ChatGPT 4 i mars innebar att många av oss för första gången fick en konkret uppfattning av vad generativ AI innebär och hur AI kan användas för att lösa uppgifter vi tidigare trott var exklusiva för det mänskliga intellektet. Snabbt kom exempel på hur ChatGPT klarat både inträdesprov till elitutbildningar och ställt diagnoser på patienter utifrån diffusa symptombilder.

Även om fastighetsbranschen varit snabba att ta till sig olika AI-lösningar så har det varit främst ur ett tekniskt perspektiv, där integrationen av AI i olika proptechlösningar redan idag hjälper oss att effektivisera och automatisera våra fastigheter och lokaler. Mindre fokus har däremot lagts på den påverkan som generativ AI kommer ha på våra organisationer och arbetsuppgifter, en omställning som bara har börjat.

AI ersätter jobb
När Tankesmedjan Futurion i augusti i år presenterade en lista på vilka arbeten som ligger i riskzonen för att ersättas av AI framgår det att arbetsroller där arbetsinnehållet primärt består av arbetsuppgifter inom ekonomi, administration och dataanalys är i störst fara. Detta bör vara en väckarklocka för oss som arbetar inom fastighetssektorn att på allvar börja tänka AI inte bara ur ett fastighetsperspektiv utan lika mycket ur ett organisationsperspektiv.

Att ignorera insikten att AI kan skapa en lika bra, eller bättre, underhållsplan, investeringskalkyl eller kvartalsrapport jämfört med en mänsklig motsvarighet är svårt. AI har redan bevisat att den är kapabel till mycket. Inte ens kundinteraktionerna är fredade mot AI, exempel från verkligheten visar att AI-botar kan ersätta upp till 80% av alla kundinteraktioner, dessutom med nöjdare kunder som resultat.

Inte en konkurrent utan en möjlighet
Även om generativ AI varken är så intelligent eller nytänkande som många vill hävda, så kommer AI ha en stor påverkan på våra framtida arbetsuppgifter. Läs gärna Cal Newports utmärkta krönika i The New Yorker från april i år om hur generativ AI faktiskt fungerar för att lugna din oro.

AI-verktyg bör dock inte ses som en konkurrent utan i stället bör vi se möjligheter och potential i den kommande omställningen. Genom att låta AI ersätta enklare och ofta tidskrävande rutinbaserade uppgifter så frigörs tid och energi inom våra organisationer, tid och energi som kan användas bättre än vad den gör idag.

Det är alltid bättre att förekomma än att förekommas och därför bör vi inom fastighetssektorn redan nu påbörja arbetet med att förbereda oss för AI:s intåg i våra organisationer.

3 konkreta sätt att förbereda din organisation för AI:

 1. Inventera hur AI kommer påverka din roll och organisation
  Redan nu behöver organisationer påbörja arbetet med att analysera och identifiera vilka arbetsuppgifter och funktioner som på sikt kommer ersättas av AI och hur den övergången ska ske. Genom att ha en tydligare bild av hur organisationer kommer påverkas skapas möjligheten att ställa om succesivt och under ordnade former i takt med att AI-lösningar utvecklas.

  Risken om ingen plan finns är att AI initialt ses som ett enkelt sätt att rationalisera och minska organisationernas bemanning. Med det tankesättet så missar man dock den stora poängen med IA. AI-övergången bör snarare ses som ett sätt för organisationer att minska andelen icke-värdeskapande arbete som i dag tar upp stor del av vår tid till fördel för mer värdeskapande aktiviteter.
 2. Öka fokus på mellanmänskliga relationer
  AI kommer frigöra tid och göra oss mer produktiva genom att hjälpa oss samordna mötesbokningar, ta fram snygga PowerPoints och sammanställa data från olika excelfiler eller andra datakällor. Det ger oss möjlighet att öka fokus på att bygga och utveckla våra mellanmänskliga relationer inom våra organisationer.

  Forskning visar att det primärt inte är den kollektiva intelligensen som avgör en grupps förmåga till kreativt tänkande och problemlösning utan i stället är det gruppens samlade social förmåga som är avgörande för resultatet. Därför är det en god framtidsinvestering att aktivt skapa förutsättningar för relationsbyggande.

 3. Öka fokus på strategiska utmaningar
  Ni känner säkert till den klassiska Eisenhower-matrisen för prioritering av arbetsuppgifter baserat på hur viktiga de är respektive hur bråttom det är att de blir utförda. Många av oss kämpar i vår arbetsvardag med att ta oss förbi de arbetsuppgifter som betecknas som bråttom att utföra för att faktiskt hinna göra det som inte är lika bråttom men oftast långsiktigt viktigare.

  I takt med att AI kommer hjälpa oss med mycket av vårt dagliga ytarbete så ges vi möjlighet att gå på djupet för att lösa mer komplexa och mer strategiska utmaningar. Utmaningar som inte generativ AI kommer kunna lösa åt oss utan det som krävs är den mänskliga hjärnans förmåga till kreativt tänkande och långsiktigt planerande.

Avslutningsvis…
Generativ AI kommer säkerligen påverka oss på fler sätt än vad vi idag kan förutse. Genom att redan nu påbörja planera och agera kring hur du och din organisation kommer påverkas skapar du förutsättningar för att AI-intåget i ditt arbetsliv blir en evolution och inte en invasion.

Jonas Nordin
Områdeschef inom Västfastigheter, Västra Götalandsregionen, Har sitt främsta fokus på strategisk fastighetsutveckling, förändringsledning och verksamhetsutveckling.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega