Att gå från pilot till fullskaligt införande – så lyckas vi

Per Forsling från Jernhusen bjöd in ett antal företag som driver på utvecklingen av branschen, för samtal kring implementering. Här är hans sammanfattning av vad som röner framgång – ur fastighetsägarnas och ur leverantörernas perspektiv.

Under Almedalsveckan 2023 arrangerade jag och Jernhusen två rundabordssamtal på temat att gå från pilot till fullskaligt införande. Hur framgångsrika företag driver verklig utveckling har intresserat mig länge. Äntligen fick jag möjlighet att lyssna av några av fastighetsbranschens riktigt tunga utvecklingsröster i två härliga samtal. Nu, en bit in på hösten har jag tagit upp mina anteckningar och summerar samtalen.

Jag valde att genomföra samtalen ur två olika perspektiv. Dels ur ett fastighetsägarperspektiv, den part som är beställare av olika utvecklingslösningar. Det andra perspektivet, leverantörens var minst lika spännande. Det senare mötet genomfördes tillsammans med PropTech Sweden.

Så vad kom vi fram till då?
De två perspektiven, beställare respektive leverantör var enade i många fall. Det finns massor med gemensamma uppfattningar och många goda exempel. Fem fynd från underbara samtal:

 • Kultur och engagemang
  Att ha en positiv intern kultur är helt centralt för framgångsrik förändring och utveckling enligt både leverantörer och beställare. Viljan att utvecklas och förändras är den absolut viktigaste ingrediensen. En nyfiken, öppen och positiv inställning till att testa, utvärdera och då och då göra fel är en grogrund för verklig utveckling. För att skapa god kultur behövs en ”besjälad ledning” som beställarrepresentanterna uttryckte det. Leverantörerna menar i sin tur att det personliga engagemanget på alla nivåer, från ledning till projektledning som är nyckel till framgång.

 • Effektiv kommunikation
  Att bedriva verksamhetsutveckling och förändringsleda är att kommunicera, fånga upp, förmedla vidare och på så sätt löpande leda förflyttningen mot målet. Både beställare och leverantörer ser att kommunikationsförmåga kan skillnaden mellan ett väl fungerande utvecklingsarbete och ett mindre lyckat fall. Jag fångade ett citat, ”det är inte den smartaste tekniken som är bäst, det är den lösning som skapar mest nytta på ett sätt som alla förstår som vinner”

 • Ledningens ansvar
  Det är lätt att säga svårt att skapa. Men att bolagsledning har ett engagemang och är uthållig i interna förändringsresor poängteras av både beställare och leverantörer. När förändringar ska skalas upp från pilot till breda införanden ökar kostnaderna och därmed också riskerna. Då krävs att beslutsfattare köper in på förändringarna och är tydlig sponsor till förändringen. Ledningen har också ansvar att förändringar är i linje med de strategiska inriktningar som gäller för bolaget. Ett specifikt tips framkom i ett av samtalen, ”hjälp ledningen att vara bra”. Den insikten tycker jag är brilliant. Kräv inte bara att ledningen ska agera på ett visst sätt, hjälp de personerna att vara bra i sitt uppdrag.

 • Mätning och utvärdering
  All förändring innebär förflyttningar. Det kan vara införande av ny teknik, justerade arbetssätt, ändrade processer, nya samarbeten. Men förändringar som inte mäts och utvärderas är okända och riskerar att falla i glömska. Då blir förändringar inte till förbättringar. De blir inte heller bestående förändringar. Så mät och utvärdera! Följ upp! Fira framgångar!

Texten har tidigare publicerats på Linkedin.

Per Forsling
Chef för Teknik och Verksamhetsutveckling på Jernhusen

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega