”Vi samarbetar med värmebolag för att skapa nätnytta med AI”

För energi- och driftansvarige Rasmus Widlund på Riksbyggen är utmaningar också en drivkraft. Som att få med sig en trögrörlig fastighetsbransch på teknikresan mot en hållbarare värld.
– Det finns enorma mängder data att dra nytta av ur ett energi- och miljöperspektiv.

Han har varit sin arbetsgivare trogen med olika roller på Riksbyggen sedan han tog examen som energi- och miljöingenjör för tretton år sedan.

– Det var en kurskamrat som gjorde examensjobb på Riksbyggen. Han rekommenderade mig till en av cheferna där, som ringde upp. Och på den vägen är det. Riksbyggen är en bred och dynamisk arbetsplats där det alltid finns något nytt att göra eller lära sig och möjlighet till utvecklingsvägar, säger Rasmus Widlund som också sitter med i Förvaltarforums teknikråd.

Hur blev du intresserad av miljöfrågor?
– Jag har alltid varit intresserad av teknik. När det var dags för gymnasiet hamnade jag därför på teknisk linje. Under gymnasietiden blev jag mer och mer medveten om omvärlden och de klimatutmaningar som vi står inför. Jag tyckte att hållbarhetsfrågor var intressanta och viktiga, och utifrån det valde jag att plugga till energi- och miljöingenjör.

Vad innebär din roll på Riksbyggen?
– Jag är processansvarig för Riksbyggens energi- och drifttjänster vilket innebär att säkerställa processer, rutiner och systemstöd för organisationens leverans till våra bostadsrättsföreningar, men också externa kunder. En del av rollen handlar också om omvärldsbevakning och att utveckla affären.

– Vi har ett 30-tal ingenjörer och omkring 200 drifttekniker runt om i landet som jag stöttar i att skapa olika forum för erfarenhetsutbyte. Sammantaget är det ju en bred roll som är fantastiskt kul! Lite som att vara ledare och coacha medarbetare samtidigt som jag får driva teknikutvecklingsfrågor och jobba med affär.

Utifrån din horisont – vilka är utmaningarna när det gäller teknikutvecklingen?
– Vi äger inte de fastigheter som vi sköter och måste alltså få våra kunder att både förstå och vara med på teknikresan. Jag tycker vi gör ett bra jobb, men utmaningen är att fastighetsbranschen fortfarande är konservativ och it-kunskaperna varierar. Ofta funkar ju det gamla och man måste bli bra på att förklara de värden som ny teknik tillför, istället för att fastna i det tekniska.

– Även för min egen del kan jag konstatera att det inte räcker med att vara energiingenjör, man måste också ha en it-förståelse för att kunna göra digitaliseringsresan. För där finns enorma mängder data som man kan dra nytta av ur ett energi- och miljöperspektiv.

Hur ska kunderna veta vilka lösningar de ska välja?
– Marknaden vimlar av nya aktörer med olika produkter och där är det svårt för kunderna att prioritera och välja rätt. Laddstolpar är ett exempel. Där finns många olika leverantörer med olika tekniska lösningar, affärsmodeller och debiteringsmöjligheter. Det påverkar i högsta grad våra bostadsrättsföreningar, där vi behöver kunna leverera enhetliga lösningar med en öppen teknisk standard. De måste också funka på längre sikt, vara utbyggbara och ha stöd för funktioner vi ser behov av i framtiden.

Vad gör ni själva just nu när det gäller energioptimering?
– Vi jobbar med några fjärrvärmebolag där vi utvecklar standard för att skapa nätnytta. Tanken är att vi ska kunna använda fastigheternas värmetröghet. Om fjärrvärmeleverantören har brist på effekt i del av nätet är tanken att vi, om vår AI bedömer det möjligt utifrån ett komfortperspektiv, ska kunna stänga av värmetillförseln till den aktuella byggnaden. Vi utvecklar också stöd för flexibilitetstjänster på elmarknaden för att under kortare perioder kunna stänga av tyngre laster.

Vilka är dina starkaste drivkrafter?
– Hållbarhetsfrågan är engagerande och viktig ¬– en ödesfråga faktiskt. Jag är också en målstyrd person. När vi gör energiuppföljningar ser vi att vårt arbete ger tydliga resultat både energimässigt och ekonomiskt. Det känns bra att få arbeta inom ett område där samhällsnyttan, kundens ekonomiska intressen och företagets går hand i hand.

Rasmus råd för att komma igång med energioptimeringen:

  • Fastighetsbranschen känns väldigt öppen när det gäller erfarenhetsutbyte. Nätverka så mycket som möjligt och hitta samarbeten kopplade till teknisk standard, för det tjänar alla på.
  • Börja med det lite tråkiga men viktiga; att sätta plattform och struktur. Bestäm vad som ska mätas, kopplas upp och hur det ska göras.
  • SCADA-system tillsammans med en AI-tjänst för reglering av värmesystemet är de mest välinvesterade pengarna just nu. På Riksbyggen använder vi oss av vår AI-tjänst Värmeoptimering 24/7. Samtidigt som tjänsten skapar värde genom att minska energianvändningen och öka komforten i fastigheten, får vi fler mätpunkter och en digitaliserad fastighet på köpet vilket ger nya insikter och fler möjligheter.

Text: Pernilla Fredholm
redaktionen@forvaltarforum.seFakta Rasmus Widlund

Rasmus Widlund

Titel: Processansvarig energi och drift på Riksbyggen. Sitter även med i Förvaltarforums teknikråd.
Ålder: 35 år
Uppväxt: I Charlottenberg i Värmland
Bor: I Stockholm
Familj: Singel
Yrkeserfarenhet: Olika roller på Riksbyggen, bland annat gruppchef, energiingenjör och leveranschef för ekonomisk, teknisk och energiförvaltning.
Utbildning: Energi- och miljöingenjör vid Karlstads Universitet
Fritidsintressen: Löpning, skidåkning, dykning och att spela gitarr. ”Det behöver man när man har ett kontorsjobb”.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega