Så hanterar du, som ledare, tuffa samtal i ditt team

Fråga: Jag är ledare för ett team där det börjat skava rejält mellan kollegorna, med bland annat hårda ord mot varandra. Jag kommer att behöva gå in i några utmanande samtal. Har du några verktyg/tips för detta?

Att hantera konflikter kan vara utmanande, särskilt när man försöker navigera mellan att visa respekt för en person samtidigt som man markerar att deras beteende inte accepteras. Varje konflikt är unik, och dessa tips kan behöva anpassas beroende på situationen och personen du har att göra med. Att vara respektfull och öppen för dialog kan dock bidra till att bygga starkare relationer och hitta konstruktiva lösningar på konflikter. Det är viktigt att du tar i konflikten på direkten och inte låter den tro att det ”löser sig av sig själv”. Det kan ibland också vara läge att ta in någon extern person för att facilitera konflikten. Här är några tips för att säga ”JA till personen – men NEJ till beteendet” i konfliktfyllda situationer:

  • Var medveten om ditt språkbruk. Använd ”jag”-uttalanden istället för ”du”-uttalanden för att undvika att anklaga eller förlöjliga personen. Till exempel, istället för att säga ”Du är alltid otrevlig”, kan du säga ”Jag känner mig sårbar när du säger sådana saker.”

  • Fokusera på konkreta beteenden. Undvik att generalisera eller kritisera personens karaktär. Istället, identifiera specifika beteenden som orsakar problemet och fokusera på dem. Till exempel, istället för att säga ”Du är så lat”, kan du säga ”Jag har märkt att du har missat några deadlines på senaste tiden.”

  • Uttryck dina känslor och behov. Förklara hur du känner dig på grund av det aktuella beteendet och vilka behov som inte blir tillgodosedda. Detta hjälper personen att förstå hur deras beteende påverkar dig och kan leda till ömsesidig förståelse. Till exempel, säg ”Jag känner mig frustrerad när du avbryter mig under möten eftersom jag behöver få mina åsikter hörda för att känna mig delaktig.”

  • Erbjud alternativ. Ge personen möjligheter att förändra sitt beteende genom att föreslå alternativa handlingssätt. Detta ger dem en möjlighet att se andra perspektiv och hitta en lösning som fungerar för båda parter. Till exempel, säg ”Kanske kan vi försöka hålla en öppen dialog istället för att avbryta varandra, så att vi båda kan känna oss hörda?”

  • Lyssna aktivt: Visa genuint intresse och lyssna på personens perspektiv och tankar. Att vara en aktiv lyssnare kan bidra till att skapa en mer öppen dialog och öka chansen att ni når en lösning som fungerar för båda parter.

  • Håll fokus på lösningar: Undvik att fastna i själva konflikten och försök istället att hitta möjliga lösningar tillsammans. Genom att arbeta tillsammans för att hitta en kompromiss kan ni båda känna er mer delaktiga och nöjda med utfallet.

Lycka till!

Malin Avalon Engquist
Konsultchef Humanova Ledarskap

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega