Färre lokalhyresgäster vill rekommendera sin hyresvärd


AktivBos rapport “Så tycker Sveriges lokalhyresgäster” sammanställer vad lokalhyresgäster tycker om den service och förvaltning som fastighetsbolag erbjuder sina hyresvärdar. Hyresgästernas vilja att rekommendera sin hyresvärd har minskat under 2022.

I rapporten har svar och synpunkter från hyresgäster (inom samhällsfastigheter, kontor, restaurang/café och butik/affär) sammanställts av kunskaps- och plattformsföretaget AktivBo. Sammanställningen visar bland annat att serviceupplevelsen hos de tillfrågade lokalhyresgästerna har försämrats under det gångna året och att färre lokalhyresgäster än tidigare är beredda att rekommendera sin hyresvärd.

Mindre benägna att rekommendera
Hyresgästernas vilja att rekommendera sin hyresvärd har minskat under 2022. Totalt uppger 87.6% att de är var villiga att rekommendera sin hyresvärd, motsvarande siffra för 2021 var 89,7%. Siffrorna skiljer sig kraftigt mellan olika typer av lokalhyresgäster där kundgruppen samhällsfastigheter ger sin hyresvärd lägst omdömen.

– Liknande tendens ser vi för hur hyresgästerna upplever servicen som fastighetsägaren erbjuder. Samtidigt uppger 88,4 procent att de skulle vända sig till sin befintliga hyresvärd vid förändrade lokalbehov, en betryggande siffra för de deltagande bolagen. I tuffare ekonomiska tider är det naturligtvis speciellt viktigt att prioritera sina hyresgäster och säkerställa att de är nöjda då det är kostsamt med omflytt och anpassning av lokalerna, säger Martin Talme, Affärs- och produktchef, på AktivBo

Hyresgästernas upplevelse av felanmälansprocessen backar
En fråga som sticker ut är hyresgästernas upplevelse av felanmälansprocessen som backat 5,2 procentenheter under de senaste 5 åren. Minskningen syns också i hyresgästernas textsvar där 28% handlar om kundtjänst/kundservice.

– När man analyserar resultaten blir det tydligt att utmaningen till att ge en god service handlar om mjuka värden, ”hur felanmälan upplevs”, ”få reda på vem som ska rätta till felet”, ”information” och att ”få tag på rätt person”. Detta är frågor där kommersiella fastighetsägare delar utmaningar med de som förvaltar bostadslägenheter, avslutar Martin Talme.

En rapport för ökade insikter
AktivBo följer branschens utveckling och sammanställer kontinuerligt miljontals svar från hyresgäster, både i Sverige och internationellt, för bostäder och lokaler. Den samlade datan innehåller insikter att dra nytta av för alla som arbetar inom fastighetsbranschen.

Källa: AktivBo

Fakta om “Så tycker Sveriges lokalhyresgäster”

Antal fastighetsbolag som är representerade: 27
Totalt antal svar: 6 116
Deltagande bolag förvaltar: 14 914 lokaler
Ladda ner hela rapporten här.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega