Diös skapar bolagskultur med sin ambitiösa Academy

Foto: Anette Andersson och Göran Strand

Diös har utvecklat en intern kompetensarena som de värnar om. Att medarbetarna kontinuerligt utvecklar sin kompetens gör dem trygga i sina yrkesroller, skapar engagemang och en stark bolagskultur. Fler kan lära av Diös Academy.

Förvaltarforum pratar med Kristina Grahn-Persson, chef för hållbara affärer, där HR ingår, om Diös Academy som startade 2015.

Vilka är det som går utbildningar inom Diös Academy?
– Det är verkligen alla på bolaget som får gå utbildningar. När vi gör affärsplanen under hösten tittar vi på; Hur ser behovet av kompetens ut kommande år, vad behöver vi förstärka? Det kan till exempel handla om utvecklingsområden för våra förvaltare, uthyrare eller stärka kompetensen i olika områden inom ekonomi eller kommunikation.

Hur gör ni för att se vilket behov som finns?
– Medarbetarna får komma med önskemål, där cheferna har som uppgift att fånga upp behov i sina individuella mål- och utvecklingssamtal. Det kan också komma utifrån ett behov vi ser av att fylla på kunskap hos eller bidra med inspiration till medarbetarna. HR för en dialog med cheferna och lägger en plan för året.

Berätta om vilka slags kompetensutvecklingar som ni erbjuder?
– Vi har ett ganska brett synsätt på kompetensutveckling. En utbildning är mer än att vi skickar medarbetare på kurs i två dagar. Det handlar om att bygga in kontinuerligt lärande i vardagen.

– Vi har flera egna koncept. Ett heter ”Diös inspirerar” som vi kör en gång kvartalet. Vi bjuder in en extern föreläsare som berättar eller inspirerar om någonting som vi tycker är viktigt. Senast var det om mångfald och inkludering. Det görs med fördel digitalt. Alla i bolaget kan koppla upp sig en timme och lyssna.

– Ett par gånger i kvartalet låter vi också våra egna medarbetare, utifrån sina expertområden föreläsa i 20–30 minuter för sina kollegor. Som exempel; fördjupning om energiområdet, framtidens kontor, miljöcertifiering av fastigheter. Där kommer kulturbygget inom Diös in. Vi kan bygga mycket stolthet och kunskap med våra interna specialister och medarbetare.

Finns det fler sätt att utbilda sig på?
– Ja, vi uppmanar våra medarbetare att lyssna på poddar, läsa in sig på någonting eller diskutera ett ämne med sina kollegor. Det är också viktigt att medarbetarna känner ett engagemang att dela med sig av ny kunskap.

Diös finns i flera städer, hur gör ni då?
– Vi har jobbat med något vi kallar för ”Teamen i fokus”. Mina kollegor på HR åker ut och håller i workshoppar i våra olika städer; Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Åre, Umeå, Skellefteå och Luleå.

– Sedan kör vi ”Nätverksträffar” då vi bjuder in till exempel alla uthyrare eller förvaltare till någon av våra städer och bygger ett utbildningsprogram för dem. Där är nätverkande och kunskapsutbyte en stor del av de träffarna.

– Vi har också kört så kallade ”buddy-grupper” där man bygger ett team på kanske tre personer som ses och diskuterar olika aktuella frågor med varandra.

Kan det vara en fördel att ni är utspridda på olika ställen?
– Ja, det tror jag. Då kan lärandet vara att se förutsättningar i de olika städerna. Dessutom blandar vi de mer seniora med yngre samt nyanställda med de som arbetat längre tid i bolaget så det blir också ett erfarenhetsutbyte.

Varför är det viktigt att era medarbetare fortbildar sig?
– Kompetensutveckling är viktigt idag och vi som arbetsgivare vill bidra till både personlig och professionell utveckling. Vi får kompetenta och trygga medarbetare som har kunskap för att möta morgondagens utmaningar. Samtidigt bygger vi stark bolagskultur och får ett högt engagemang från våra medarbetare.

Hur upplever medarbetarna Diös Academy?
– Jag vet att våra medarbetare känner att de får utvecklas och växa. Vi kan också se i våra medarbetarundersökningar, som vi gör månadsvis, att frågor som rör personlig utveckling får höga siffror och ett starkt engagemang. Jag är övertygad om att Diös Academy är en del i det hela.

Finns det andra fördelar med att fokusera på internutbildning?
– Det råder kompetensbrist idag och vi vet att på vår heta marknad så kommer vi att behöva vara attraktiva för kandidater framåt. Alla bolag kan inte plocka medarbetare från samma pool och det finns inga vinnare i ’war-for-talent’. Bolag måste identifiera vad som gör dem unika och framgångsrika.

– Vi vill också kunna attrahera medarbetare som kanske inte alltid har en bakgrund från fastighetsbranschen. Det kan vara människor med andra erfarenheter och med potential och en vilja som är viktig för vår affär framåt. Då ska vi kunna utbilda och utveckla dem hos oss på bästa sätt.

Är detta ett sätt att locka arbetskraft?
– Ja, det lockar medarbetare att vi har Diös Academy. Vi säljer in det när vi anställer, som en upplevelse bland andra förmåner. Kommer du till oss så kommer vi att se till att du har en utveckling och roliga dagar på jobbet!

Finns det något ni kan utveckla mer?
– Vi inför alldeles snart en lärandeplattform där vi kommer att bygga upp egna digitala utbildningar. Genom det verktyget kommer vi ytterligare att snäppa upp vår ambition. Det är en svensk plattform som mycket väl kan vara framtidens lärplattform.

– En annan utveckling skulle kunna vara att vi samarbetar med konsulter och andra samarbetspartners och bjuder in dem till våra föreläsningar. Det skulle kunna stärka våra externa samarbeten.

Vad är framgången med ert kompetensarbete, skulle du säga?
– Att vi byggt upp en bolagsgemensam struktur, konceptualiserat olika delar, har stort engagemang hos koncernledningen samt att vi ser Diös Academy som en viktig del i att attrahera kompetens, utveckla bolaget och stärka vår kultur.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Fler kompetenshöjande åtgärder på Diös

Förutom ovanstående idéer har Diös även utvecklat andra sätt att höja den interna kompetensen.

Validerar sina fastighetstekniker, enligt branschstandard Faval
Arbetsuppgifter i fastigheter blir alltmer komplexa och tekniska. Genom att validera ville man höja och bredda kompetensen, enas om en gemensam titel och förena branschen. Certifieringsarbetet förtydligade titeln fastighetstekniker och vad det motsvarar i kunskap.

Tar emot praktikanter
Det ligger i Diös strategi att ta emot praktikanter. En ny person som kommer in kan ge nya perspektiv. Det är på så sätt ett lärande både för praktikanten och organisationen, anser Kristina Grahn-Persson. Det är också ett sätt för medarbetaren, som handleder, att få testa att leda i vardagen. Diös har tagit fram checklistor som stöd för att förenkla processen.

Har interna chefsutbildningar
Alla chefer går ett ledarskapsprogram under 1,5 år som kallas ”Det modiga ledarskapet”. Man träffas både fysiskt och digitalt och jobbar med ledarskapsutmaningar i vardagen.

Källa: Kristina Grahn-Persson, Diös

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega