Bostadsbolagets Oskar Scheiene inspirerar branschen

Foto: Peter Nilsson

Energieffektivisering och minskad klimatpåverkan lirar inte alltid med varandra, det är branschens stora utmaningar, menar Oskar Scheiene, energi- och miljöchef på Bostadsbolaget i Göteborg.
– Vi måste påverka branschen i rätt riktning genom att kravställa bättre.

Oskar Scheiene älskar teknik och innovationer, vilket också hänger ihop med hans intresse för att långsiktigt minska vår klimatpåverkan. Som energi- och miljöchef på Bostadsbolaget i Göteborg har han bland annat sett till att en fastighet i Biskopsgården fick en designad solcellsfasad, vilket skapade stor uppmärksamhet i branschen och även utomlands.

– Vi får en hel del studiebesök från andra fastighetsbolag och jag är också ute och berättar om hur vi arbetar med energi- och miljöfrågor. Det är väldigt roligt att få vara med och inspirera andra, och jag tycker fastighetsbranschen överlag är bjussig med att dela kunskap med varandra.

Hur hamnade du på Bostadsbolaget?
– Efter min utbildning i process- och produktutveckling började jag arbeta på ett mindre bolag specialiserade på energitjänster mot fastighetsbolag. Bolaget växte snabbt med verksamhet i flera länder vilket innebar mycket resande och det blev tillslut ohållbart på grund av familjeskäl. När tjänsten på Bostadsbolaget dök upp kändes det självklart att söka.

Vad innebär din roll som energi- och miljöchef?
– Jag leder ett team på nio personer bestående av energiingenjörer och miljösamordnare med olika specialistkompetenser. Vi har ansvar för att uppfylla våra klimat- och energimål genom att driva olika projekt och hänga med i tekniksprången. Jag har även en samordnande roll för energiarbetet inom hela allmännyttan i Göteborg i Framtiden-koncernens energigrupp. Utöver det sitter jag med i Allmännyttans energiråd som är en viktig remissinstans när det gäller nya lagar och regler, men också har fokus på hur vi kan stötta klimatarbetet hos medlemmarna.

Hur vill du vara som chef?
– Jag tycker det är viktigt att föregå med gott exempel – jag kan inte kräva ett driv och engagemang från mina medarbetare om jag inte visar det själv. Jag är också en varm anhängare av självledarskap. En chef ska inte detaljstyra utan sätta ramarna och vara ett bollplank. Man måste visa förtroende och lita på sin personal.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Bredden i rollen och hur snabbt energifrågan utvecklas – särskilt de senaste åren. Fastighetsbranschen som traditionellt varit relativt konservativ bransch har tvingats att tänka nytt i många frågor, inte minst inom den digitalisering av fastigheterna som pågår just nu. Globalt står fastigheterna för en stor del av de totala koldioxidutsläppen och att arbeta i den branschen med just energi- och miljöfrågor ger möjlighet att göra skillnad på riktigt.

– Allmännyttan har också ett stort samhällsansvar i flera dimensioner, inte minst socialt. Att få vara med att bidra i ett bolag som skapar verklig nytta för samhället varje dag känns viktigt.

Vilka utmaningar ser du för dig som energi- och miljöchef?
– En viktig sådan är den stora omställning vi måste göra inom fastighetsbranschen när det gäller miljö- och klimatfrågorna. De senaste 15 åren har man satsat mycket på energieffektivisering, men vi behöver även ta med klimatpåverkan i beräkningen. Att byta till energisnåla fönster och tjockare isolering skulle exempelvis kunna ha en större klimatpåverkan i tillverkning, leverans och installation än den sänkta energianvändningen.

Hur tacklar ni detta på Bostadsbolaget?
– Eftersom energifrågan blivit mer komplex, har vi anställt en miljösamordnare som arbetar just med frågeställningen kring total klimatnytta. Som beställare har vi stor möjlighet att påverka branschen i rätt riktning genom att kravställa material, leverans och genomförande så att klimatnyttan blir så stor som möjligt.

Vilka är de viktigaste frågorna för dig?
– Förutom minskad miljö- och klimatpåverkan står vi också inför stora taxehöjningar de närmaste åren på värme, el och vatten. För att ha råd att utveckla och förädla våra fastigheter är det helt nödvändigt att arbeta med energieffektivisering, annars går allt större andel av våra intäkter till taxekostnader. Ett steg i detta är att vi behöver se över våra vanor och tänka på hur vi använder resurser som vi hittills tagit för givna – se bara på senaste tidens energiläge med höga elpriser och risken för total bortkoppling. Jag tror att tiden är mogen för att verkligen nå fram med de här frågorna utifrån insikten att vi alla måste bidra.

Text: Pernilla Fredholm
redaktionen@forvaltarforum.se

Oskar Scheiene

Titel: Energi- och miljöchef på Bostadsbolaget i Göteborg
Ålder: 41 år
Uppväxt: I Mariestad
Bor: I Lerum
Familj: Fru och tre barn på ett, fyra och 13 år
Yrkeserfarenhet: 10 år som avdelningschef och vice VD på proptech-företaget Egain (numera Kiona). Fem år som energi- och miljöchef på Bostadsbolaget
Utbildning: Produktionsutveckling på Göteborgs Tekniska College
Fritidsintressen: Spelar padel, som så många andra. Har också fått ett stort odlingsintresse som kom när vi byggde växthus för några år sedan – just nu förgror vi grönsaker och annat och det är otroligt roligt! Jag är också väldigt förtjust i allt som har med mat och dryck att göra.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega