Bättre kompetens hos beställaren ger mer hållbar städning

Alla fastighetsägare har behov av städtjänster. De ska vara kvalitetssäkrade och ska utföras av seriösa leverantörer. Borago ser en bransch i förändring, som ställer högre krav på den som levererar – så väl som på den som beställer tjänsterna.Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega