Zertify släpper digital tjänst med potential att frigöra miljarder till svenska företag

Sverige befinner sig i ett utsatt ekonomiskt läge där dyra räntekostnader och energipriser ökar Svenska företagens behov av likvida medel. Samtidigt finns upp mot ett tiotal miljarder i depositionskapital låsta hos banken avsett för att täcka eventuella hyresbortfall för fastighetsägarna. Med föregående års inflationssiffror överstigande 8% är det svindlande miljardbelopp av lokalhyresgästernas pengar som försvunnit i värde.

Fastigheter är ett av världens högst värderade tillgångsslag och sedan länge har fastighetsägarna skyddat sig mot hyresbortfall genom krav på hyresdeposition. Det som sällan nämns är de enorma summor ligger låsta hos banken under många år utan att kunna nyttjas av varken hyresgäst eller hyresvärd om inget oförutsett inträffar.

– Även om det är tydligt att det måste finnas en säkerhet för hyresvärden så är det bara i några få procent av fallen som pengarna faktiskt behöver användas. Hyresdepositionen riskerar därför att bli en kostsam historia för skötsamma hyresgäster, säger Alexander Morton, VD på Zertify.

Dyra avgifter för hyresgästen
Förutom att upp till en årshyra är låst över lång tid så finns andra kostnader som hyresgästen behöver att ta hänsyn till. Exempel på detta är när bankgaranti används som säkerhet. Banken tar då en initial startkostnad och därefter en årsavgift som kan uppgå till 5% procent av depositionsbeloppet.

– En enkel kalkyl visar att en bankgaranti på 500,000 SEK som säkerhet kan kosta hyresgästen närmre 100,000 SEK över en treårsperiod. Detta förutsatt att inflationssiffrorna är på normala nivåer. Om dagens inflationssiffror håller i sig så är det miljardbelopp som hyresgästkollektivet förlorar i årlig värdeminskning. Det är helt sjukt när man tänker på det, säger Alexander.

Kan dröja länge innan pengarna återbetalas
Hyresdepositionens primära syfte är att skydda fastighetsägaren mot förlust av hyresintäkter. Den kan då nyttjas under kontraktstiden om hyresgästen skulle missköta sina betalningsförpliktelser, vilket skapar en trygghet för fastighetsägarens intäkter. Därför kan det dröja länge innan hyresgästen får återse sina pengar.

– Vanligtvis återbetalas depositionen till hyresgästen när kontraktstiden löper ut eller om fastighetsägaren anser att säkerheten inte längre behövs. Men ofta ligger kravet på deposition kvar även när hyreskontraktet förnyas. Det innebär att det kan dröja många år innan hyresgästen kan få sina pengar tillbaka, säger Alexander.

Ska frigöra hyresgästernas pengar
Inom några veckor lanserar Zertify sin digitala tjänst som erbjuder hyresgäster möjligheten att teckna hyresgaranti. Tjänsten ska ge fastighetsägarna ett modernt skydd mot hyresbortfall och ersätter därmed kravet på hyresdeposition. Hyresgaranti kommer även kunna tecknas av hyresgäster som redan har lämnat hyresdeposition. För att möjliggöra detta har Zertify tagit fram ett specifikt erbjudande som kallas för depositionsväxling.

– Depositionsväxling innebär att en hyresgäst som tidigare lämnat hyresdeposition kan få den återbetald i utbyte mot tecknande av hyresgaranti. På sikt hoppas vi kunna frigöra det låsta kapitalet till alla företag som hyrt en lokal med krav på deposition. Vi tror att depositionsväxling kan ge oss snabb tillväxt då marknadspotentialen är enorm, säger Alexander.

Källa: Zertify

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega