Partnertext från Familjebostäder Stockholm

Möt Familjebostäders energispecialist – Jennifer Quach

Hållbarhet och energibesparingar är högst aktuella ämnen. Jennifer Quach arbetar som energispecialist hos Familjebostäder och hennes uppdrag är att titta på hur bolaget kan optimera energianvändningen i sina fastigheter – vilket gett goda resultat.

Jennifer Quach kom till Familjebostäder 2018, genom ett traineeprogram inom Stockholms Stad, efter sina studier på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi med inriktning på energiteknik.

– Som energispecialist jobbar jag mycket med energistatistik och driftoptimering. Jag ser också till att vi som organisation efterlever en rad myndighetskrav som jag ansvarar för. Utöver det stöttar jag kollegorna och verksamheten med frågor som rör energi, berättar Jennifer.

Har ett särskilt uppdrag
Hennes vardagliga arbete varierar och ofta innebär det att sitta med i olika forum, på möten och vara samordnare för dessa. Hon har även ett särskilt uppdrag att samordna Familjebostäders driftoptimeringsarbete.

– Det involverar allt inom energi, värme, el och vatten. På Familjebostäder kallar vi det för noggrann drift. Det innebär att vi ser till att befintliga system är så omsorgsfullt inställda som möjligt för att därigenom förbättra inomhusklimatet och minska energianvändningen. En stor del av arbetet innebär att snabbt åtgärda de fel som uppstår på löpande band.

Fokus på noggrann drift
Som samordnare för driftoptimeringsarbetet jobbar hon tillsammans med många kollegor. De är specialister inom olika områden, som ventilation och drift, och bidrar med sina erfarenheter och kunskaper för att optimera.

– Vi fokuserar på att ha noggrann drift. Det innebär att vi har personal ute i fastigheterna som kan kontrollera på plats och kollegor som arbetar med att följa upp utfallet.

Familjebostäder använder den så kallade DUR-metoden vilket är en rationell metod för att verifiera energianvändning och utfall av energiåtgärder i befintliga byggnader.

– Varje månad tar vi fram underlag för att kunna driva och följa upp driftoptimeringen.

Arbetet har gett goda resultat
Arbetet med att minska energianvändningen grundar sig i Stockholms stads klimathandlingsplan. Det finns ett etappmål till 2023 som ska uppnås. Energianvändning ska effektiviseras med 5 % från 2020 till 2023 och alla aktiviteter syftar till att uppnå det målet. Jennifer berättar att Familjebostäder gjort bättre än så.

– För 2021 minskade vi med 5,6 % jämfört med 2020. Målet var egentligen 1,25 % för det året, så vi gjorde ett stort framsteg.

Lyfter fram kollegorna
Det är de fina resultaten som gör jobbet så roligt enligt Jennifer Quach. Att få jobba med ett så pass högaktuellt ämne som berör hela samhället gör det ännu mer intressant, menar hon. Dessutom vill hon lyfta fram sina kollegor inom driftenheten.

– Jag får göra jobbet tillsammans med kompetenta och erfarna kollegor. Jag lär mig otroligt mycket från dem, säger hon.

Arbetet fortsätter
Jennifer säger att det har skett stor utveckling inom Familjebostäders driftoptimering de senaste två åren och bolaget kommer att fortsätta utveckla det arbetet.

– Vi har många förslag på gång för kommande år – för ännu mer energibesparingar. Till exempel kommer vi fortsätta installera temperaturgivare i alla lägenheter, så att vi kan se ”live” hur temperaturen varierar från lägenhet till lägenhet och se var värmen förbrukas mest. Det kommer även att gynna bolagets arbete med att injustera fastigheterna för att få jämnare inomhustemperatur.

Familjebostäder har även ett pågående arbete med att uppgradera sitt styr- och övervakningssystem.

– Det skapar förutsättningar att utveckla smartstyrning av fastigheterna och hållbara arbetssätt som i högre utsträckning kan genomföras på distans, avslutar Jennifer.

Jennifer Quach

Yrke: Energispecialist på Familjebostäder.
Bakgrund: Studerat Civilingenjör i Industriell Ekonomi med Energiteknik som inriktning.
Bor: I Eskilstuna. Det är flexibelt att arbeta för Familjebostäder, jag kan göra det både hemifrån och på kontoret.
Intressen: Att baka och att umgås med vänner och familjen.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega