Upplands Väsby säkrar kvarter med skyfallspark

Bild: ÅWL Arkitekter.

En avancerad skyfallspark längs Mälarvägen i Upplands Väsby ska säkerställa att bostäder inte drabbas av översvämning i samband med extremväder. Det kommer att bli en parkmiljö som dessutom ska fungera som skyfallsmagasin.

I samband med att nya kvarter växer fram i Upplands Väsby har kommunen också tagit hänsyn till länsstyrelsens skyfallsutredning, som visar på möjliga risker i området vid extrema regnmängder. Man väljer att anlägga så kallade Skyfallsparker. Det är grönytor som till vardags fungerar som rekreationsområden och som dessutom anläggs med förutsättningar att ta hand om stora mängder regnvatten.

Lena Nordenlöw är Stadsarkitekt i Upplands Väsby och hon och hennes projektgrupp svarar på Förvaltarforum frågor.

Varför väljer man att anlägga en skyfallspark, har kommunen haft problem med översvämningar?
– I och med klimatförändringar och genom de större regnmängder som förväntas med tätare intervall i framtiden vill kommunen framtidsäkra kommande och befintlig bebyggelse och infrastruktur och anlägger därför skyfallsparker på kommunal mark där så behövs.

När ska det stå färdigt?
– Skyfallsparken på norra sidan Mälarvägen planeras stå färdig år 2028 förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft under våren år 2023.

Hur går man tillväga för att bygga parken?
– Befintlig mark grävs ur för att möjliggöra tillfällig magasinering och fördröjning av stora regnmängder (cirka 2250 kubikmeter). Parken anläggs som en grönyta med planteringar och murar. Man gräver ur massor för att fylla på med förstärkande samt dränerande lager. Det tillförs även jordmassor för planteringar/träd. Parken utrustas med ett breddavlopp som – när parken är full med vatten – ska avleda vatten till ett anslutande rörmagasin strax norr om parken. Därifrån ska vattnet så småningom ledas till kommunens VA-nät. Då skyfallsparken är försänkt så når man ytan via trappor och ramper.

Vad hoppas man ska bli utkomsten av Skyfallsparken?
– I grunden en god gestaltad parkmiljö som ger stadsbilden positiva mervärden, som inte tar skada av att parken dessutom vid stora regn fungerar som skyfallsvattenmagasin.

Vad är budgeten?
– Skyfallsparkens budget bedöms landa på ca 20–30 miljoner kronor, varav delar kan finansieras via bidrag.

Kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M) hoppas att planen antas kring årsskiftet och att man kan sätta spaden i marken nästa år.

– Genom att lägga in en skyfallspark har vi säkrat bostadsområdet från extrema översvämningar, vilket vi tyvärr sett förekomma i landet och som kan få förödande konsekvenser för den enskilde. För de [nya] klassiska kvarteren blir parken ett plus då de nu får en grönyta som ser ut som vilken park som helst, för rekreation och umgänge med nära och kära.

Text: Marit Engstedt och Upplands Väsby kommun
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega