Nya medarbetare på HSB Stockholm

HSB Stockholm har rekryterat sex nya medarbetare för att stärka verksamheten inom ekonomistyrning, fastighetsförvaltning, hyresfastigheter samt kund- och medlemsservice.

– Sara Abbas, controller med ansvar för HSB Stockholms egna fastigheter. Stöttar och hjälper verksamheten löpande med ekonomiska frågor, men främst i samband med budget, prognoser och bokslut. Kommer närmast från L&T där hon arbetade som controller i ett år.

– Jonas Johansson, serviceledare för fastighetsskötsel i Akalla och Kista. Har ett övergripande ansvar för planering och genomförande av den löpande fastighetsskötseln, administration samt personalfrågor. Har tidigare arbetat som fastighetstekniker på Sisab, och kommer närmast från en roll som fastighetsskötare på Primär fastighetsförvaltning.

Alicia Rudberg, handläggare på Kund- och Medlemsservice. Tillhör avdelningen boendeservice och ansvarar för att ge boende administrativt stöd i frågor som bland annat rör hyresavier, månadsavgifter och betalningar. Utbildad inom webbkommunikation, och har bland annat arbetat på startup-bolaget Estrid. Kommer närmast från en roll som marknadsassistent inom PR och sociala medier.

– Sara Ladstedt, fastighetsadministratör för hyresfastigheter. Ansvarig för hyresgästkontakt och administrativa frågor rörande uthyrning, inflyttningar, uppsägningar, byten och andrahandsuthyrning. Kommer närmast från Lundbergs Fastigheter och rollen som uthyrare. Har även en lång bakgrund från Scania, där hon bland annat arbetade på företagets avdelning för medarbetarbostäder.

– Oskar Warping, handläggare på Kund- och Medlemsservice. Ansvarar för boendeservice och inkommande samtal, samt administration av felanmälningar och frågor kopplat till HSB-medlemskapet. Har tidigare erfarenhet av kundservice i en liknande roll på HSB Södertörn.

Melissa Jekic, handläggare på Kund- och Medlemsservice. Tillhör boendeservice och ansvarar huvudsakligen för att ge boende stöd i frågor kopplat till avier och betalningar. Har tidigare erfarenhet från serviceyrket och har bland annat arbetat på Telia, Espresso House och JD Sports. Kommer närmast från en roll som receptionist på Vaccina, där hon arbetade under pandemin.

Källa: HSB Stockholm

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega