Det är inte Proptech som löser branschens digitala omställning

Christoffer Börjesson från Newsec Digital Accelerator, berättar i sin krönika om fastighetsbolagens svårigheter att ställa rätt krav på proptechbolagen, när de vill digitalisera. Se till helheten, förenkla och ta in omvärlden är några av hans råd.

Har fastighetsbranschen för stort avstånd mellan affärsmål och ambitioner i verksamhetsplanerna, i relation till vilka förutsättningar som finns i fastigheterna och i verksamheten?

Avståndet mellan utmaning och lösning blir ibland ännu större av mängden proptechbolag som lätt hamnar i diskussioner om AI och plattformar snarare än affärsmodell och bolagsperspektivet. Detta skapar svårigheter för fastighetsbolag som vill framåt, men som saknar förmågan att vara kravställare eller möjlighet att bygga rätt organisation.

Helheten är viktig
Min erfarenhet är att när man som fastighetsbolag ska göra en lyckad digital transformation av fastigheter, måste man börja arbeta på bolagsnivå med att sätta en ambitionsnivå och arbeta med tydliga mål och riktning. Du kan inte digitalt utveckla varje fastighet utan att ha en helhet.

Strategin bör bygga på systemlösningar som löper likt en röd tråd mellan samtliga teknikval, infrastruktur, nätverk och kommunikation och som kopplar an till dessa förmågor. Du behöver också definiera den mottagande organisationen av beställarroller, kravställare, bolagets insikter och systemförvaltning.

Bryt ner målen
I praktiken innebär detta att fastighetsbolagens mål måste brytas ner i vilka lokala och centrala förmågor som behövs för att uppnå dessa mål. Konkret innebär det:

  • Centrala förmågor som ”självkörande” byggnader (här fyller AI en viktig funktion), energi och värmeanalys, driftövervakning, larmhantering, inomhusklimatkontroll, central styrning av belysning etcetera.
  • Lokala förmågor som ”självkörande” byggnad, driftövervakning, individuell mätning och debitering, tvättstugestyrning, belysningsstyrning, stadsautomation, effekttjänster.

Omvärldens förutsättningar
Det andra är bryta ner effekter och möjligheter man har, utifrån affären, och påverka som fastighetsägare, till exempel:

  • Rätt förutsättningar i fastigheten för att möta omvärldens förändringar, till exempel nya rapporteringar eller förändrade prismodeller. Ett exempel på detta kan vara ökade elpriser eller nya taxor som slår på effekt.
  • Skapa möjligheter att ta affärsmässiga beslut som att prioritera låga kostnader, till följd av att detta kanske innebär lägre temperatur i fastigheterna.
  • Skapa möjligheter att hämta hem incitament att göra energieffektiviseringar och styra nya typer av affärsmöjligheter med att sälja energi eller erbjuda ladd-infrastruktur.
  • Skapa förutsättningar att med hjälp av insikter förändra hyresavtal för att hantera de risker som finns med enbart definiera ”21 grader inomhus” eller ”laddstolpar”. Att som hyresgäst erbjudas tre stycken laddboxar, men ändå kan bilen inte laddas enligt förväntan utgör en stor risk för missnöje.

För att accelerera behöver man förenkla
Att starta denna resa kräver en del tröskelinvesteringar och att ta fram dessa koncept, en utmaning som tar både tid och resurser.

För att hjälpa fastighetsägare med denna resa så grundade vi Newsec Digital Accelerator med syfte att ta fram strategi, paketerade koncept och metodik för att driva utvecklingen av den digitala fastigheten åt såväl Newsec befintliga kunder som nya. För att lyckas accelerera transformationen behöver man sänka komplexiteten och förenkla. Därför fokuserar vi på att:

  • Genom att använda helhetskoncept och ”målfastigheter”, med perspektivet förvaltning och teknisk uppgradering fram till 2035, kan vi prioritera vilka ”paket” som ska uppgraderas i fastigheterna och hur arbeta med dem.
  • Målbilden med Newsec-konceptet är att få en paketerad helhetslösning inom mätteknik, automation, sensornätverk, smarta styrning och hantering av tekniska installation, centrala driftmiljöer och dokumentation som minskar komplexitet av olika teknikval och minimerar risken att bli inlåst i olika leverantörers lösningar.
  • Att använda helhetskoncept och ”målfastigheter” möjliggör vi att man utifrån affärsmässiga mål kan nyttja en infrastruktur som gör att du kan prioritera vilka fastigheter som ska uppgraderas fram till 2035, samt vilka olika ”paket” dessa fastigheter ska ha och arbeta med dem som ger mest effekt.

Bygg upp system metodiskt
Vi tror att det finns möjlighet till tids- och kostnadsbesparing genom att minska antal ”systemmiljöer” hos olika leverantörer. Genom att hämta hem system och bygga upp det metodiskt så får fastighetsägare en digital infrastruktur och plattform i sina fastigheter och även på bolagsnivå. Delar av dessa kan man flytta över till egen verksamhet över tid och alla delar kan konkurrensutsättas utifrån funktion, pris och kvalité.

Christoffer Börjesson
Head of Newsec Digital Accelerator, driver digitala strategiska initiativ och transformationer i nuvarande roll, samt i föregående roller som Senior Business Developer på Stronghold Invest och Chief Digital Officer på Fastighetsägarna. Stort fokus kring att öka fastighetsbranschens hastighet i energiomställningen.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega