Digitalisering möjliggör det cirkulära samhället

 

Visste du att 1/3 av allt avfall i Europa kommer från byggprocesser? Vad behövs för att omvandla avfall till resurser i en cirkulär förvaltning? Anna Joelsson, hållbarhetschef inom Sweco, visar hur digitaliseringen kan möjliggöra den cirkulära staden.

I fastighetsbranschen används enorma mängder material. 1/3 av allt avfall som flödar genom Europa just nu, kommer från byggsektorn och då fastigheter har lång livslängd jämfört med andra varor så blir det viktigt hur förvaltningsfasen kan effektiviseras.

Renoveringar, ombyggnader och hyresgästanpassningar är vanligt förekommande, och att på ett effektivare sätt återbruka både byggmaterial och kontorsinredning skulle ge upphov till både ekonomiska och miljömässiga besparingar.

Det har vi i och för sig vetat länge utan att kunna realisera den potentialen, men många frågar sig nu om inte digitaliseringen kan vara den möjliggörare vi söker för att faktiskt få snurr på den cirkulära affären.

Kan branschen bryta grönt guld genom bättre data? Regeringen har just gett Boverket i uppdrag att utreda vad som behövs för fler cirkulära inslag i byggsektorn och där ingår att utforska digitaliseringens möjligheter.

Materialen kan märkas
Nu finns det möjlighet att digitalt märka olika komponenter i en produkt, vilket ibland kallas för materialpass. Märkningarna gör att vi kan hålla koll på hur olika delar eller material kan tas tillvara, separeras och återanvändas.

Vid renovering och ombyggnad kan fastighetsförvaltare då på ett överskådligt sätt se vilka material och delar av material som går att återbruka eller restaureras för att återanvändas. Genom att material blir spårbara ger det bättre koll på vad produkten har varit med om och kan berätta om materialets kvalitet.

Produkterna kan dessutom själva tala om när en given komponent behöver bytas eller hela produkten tas in för återvinning. Allt detta ger tillsammans en smidig, resurseffektiv och samtidigt kvalitetssäkrad förvaltning.

Potentiell marknad och innovation
Nya affärsmodeller för tjänster och service istället för försäljning av produkter stärks av digitala möjligheter såsom internet of things, big data, blockchain och artificiell intelligens.

Sådana tjänster kan vara uthyrning/leasing, abonnemang eller att tillhandahålla en service/kontrakt på en viss prestanda.

När produkterna som levererar servicen kan vara uppkopplade mot nätet ger det möjlighet att veta när underhåll behöver ske och att få feedback på hur en produkt används/slits.

Det kommer inte bara att påskynda cirkulariteten utan också dematerialiseringen av våra tjänster och göra oss mindre beroende av att utvinna nya naturresurser. Vi har redan sett exempel på detta i delningstjänster för musik, böcker eller förmedling av tjänster och möten.

Skapa vinster och nya värden efter pandemin
Genom sådan affärsutveckling kan cirkularitet stärka och främja små och medelstora företag inom EU. En nyligen genomförd studie publicerad av EU-kommissionen uppskattar att tillämpning av cirkulära principer i hela EU:s ekonomi har potential att öka EU:s BNP med 0,5 % till 2030 och skapa omkring 700 000 nya jobb.

Det finns ett tydligt affärscase för en cirkulär stad, såväl på en nationell nivå som för enskilda företag, eftersom tillverkningsföretag i EU i genomsnitt spenderar cirka 40 % av budgeten på material.

Då kan modeller med slutna kretsar öka deras lönsamhet, samtidigt som det skyddar dem från de fluktuationer i resurspriser som vi har sett under pandemin.

Hur börjar jag?

  • Loggbok. För att börja få koll på material som byggs in kan en enkel loggbok för nästa renoveringsprojekt vara en start. Byggvarubedömningen och Sunda hus tillhandahåller plattformar för detta.
  • Inventering. Gör en återbruksinventering, för att se vilka material som kan återanvändas istället för att rivas ut.
  • BIM. Se till att nya lösningar projekteras i BIM, för att börja få koll på hur information då kan hanteras.
  • CCBuild. För en riktig rivstart så utforska den digitala plattformen www.ccbuild.se. Där har man satsat på att utveckla digitala verktyg för både återbruksinventering, administration av produkter och en marknadsplats för återbruk. Där kan vi lära av varandra och branschen tillsammans bryta grönt guld genom bättre data.

Anna Joelsson
Hållbarhetschef Buildings, Sweco
Doktor i hållbara byggnader och expert på klimatstrategier.
Uppskattad föreläsare, workshopledare och rådgivare åt bygg- och fastighetsbranschen.

Cirkularitet

Det cirkulära samhället är en vision om ett samhälle där avfall inte existerar. Där används istället naturresurser om och om igen för att minimera både uttaget av nya resurser och minimera avfallet.

Länge har människan sett avfall som något självklart om än nödvändigt ont. Men nu har ett paradigmskifte skett och det är extremt tydligt att vinden i samhällsbyggnadsbranschens segel just nu är – cirkularitet.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega