Hur hållbart är det att hälla vatten i vodkaflaskan?

 

Sara Jacobsson uppmanar fastighetskonsulter att visa riktiga utsläppssiffror, utan klimatkompensation. – Vi borde veta bättre än att köpa oss fria, säger hon och liknar kompensation med tonåringen som spär vodkan med vatten för att inte bli upptäckt.

Efter den intensiva mediabevakning av klimatmötet i Glasgow i höstas och med den senaste tidens energidebatt i Sverige är det ju inte utan att man börjar se sig själv i spegeln och fundera över hur vi som fastighetskonsulter uppfattas hållbarhetsmässigt i omvärldens ögon?

Gör vi vad vi ska, har vi tagit frågan på allvar och vad är viktigt egentligen?

Jag bevakar löpande både vårt eget arbete och konkurrenternas arbete – eller snarare deras kommunikation kring sitt arbete med hållbarhet.

Kan vi stå rakryggade och se våra barn i ögonen och säga att ”på mitt jobb gjorde vi i alla fall det vi kunde”? Svaret på det är ju NEJ.

Små frön av hopp
Men finns det inte små frön av hopp hos oss konsulter? Jo, kanske.

  • Det finns nyligen anställda hållbarhetsexperter.
  • Det ges ut marknadsrapporter med fokus på ESG och Hållbarhet.
  • Det samarbetas inom värdering för att hitta gemensamma modeller kring riskhantering.
  • Det utbildas inom taxonomi och grön finansiering.
  • Vi lyfter goda exempel hos våra kunder, fastighetsägarna.
  • Och så finns det ju alltid klimatkompensation att ta till…

Minska indirekta utsläpp
Det senare uppstår framför allt när vi som konsulter inte förmår åstadkomma stor ändring i det egna utsläppet. Vår största del av CO2-utsläpp kommer ju inte från den egna verksamheten, utan från vår indirekta påverkan och våra medarbetares påverkan, inklusive delar av privatlivet. Alltså indirekta växthusgasutsläpp som sker utanför företagets gränser, så kallad scope 3.

Där kan vi göra riktig skillnad genom att påverka och inspirera till att minska utsläppen, både hos våra medarbetare och i våra kunders verksamheter. Här bör vi också mäta och redovisa riktiga siffror, inte schablonisera för att det är enklaste vägen.

Våra kunder, fastighetsägarnas, största påverkan vad gäller CO2 ligger också i scope 3, den slår ofta all den direkta påverkan i scope 1 och 2 med hästlängder när det gäller negativ miljöpåverkan.

Räkna inte in kompensation
Men är det då inte bra att kunna klimatkompensera och bidra till en bättre värld någon annanstans?

Jag tycker inte det, den investeringen som görs någon annanstans i världen behövs absolut, och vi kan gärna bidra ekonomiskt här – men varför räkna in det i sitt eget utsläpp här i Sverige?

Är inte det att som tonåring hälla vatten i spritflaskan och hoppas att det inte ska upptäckas när nubben ska plockas fram till midsommar?

Vattenfylld vodkaflaska
Därför uppmanar jag oss fastighetskonsulter att redovisa riktiga utsläppssiffror utan klimatkompensation, kanske per konsult? På så sätt synliggör vi behovet i vår bransch att ändra beteende och också påverka våra kunder att ändra beteende.

Vi borde veta bättre än att köpa oss fria, det slår alltid tillbaka, precis som det gjorde med den vattenfyllda vodkaflaskan.

Sara Jacobsson
Affärsområdeschef för Förvaltningsrådgivning på Svefa

Scope 1, 2 och 3

Scope 1 innehåller direkta växthusgasutsläpp, som verksamheten har direkt kontroll över. Det gäller exempelvis växthusgasutsläpp från fordon och maskiner som verksamheten äger eller leasar, om verksamheten har en oljepanna för uppvärmning eller om det sker förbränning av kol, bensin och olja i verksamheten.

Scope 2 innebär indirekta utsläpp från elektricitet, alltså förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Scope 3 är de indirekta växthusgasutsläppen, utöver inköpt energi, som sker utanför verksamhetens gränser. Det kan till exempel vara materialförbrukning, anställdas pendling, affärsresor, produktion av utrustning och bearbetning, användning och slutbehandling av sålda produkter.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega