Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Sänk energikostnader i tomställda lokaler

Stefan Lindsköld om åtta steg för att spara energi och ekonomi på ett bra sätt när lokaler står tomställda på grund av corona-viruset.

Just nu gapar kontorsplan tomma när hela städers befolkning jobbar hemifrån. Konferensanläggningar och hotell varslar och skär ner för att de helt enkelt inte har några gäster.

Corona orsakar stora problem för såväl samhället som för de som insjuknar. Men det kan också bli en personlig tragedi för företagare och engagerade medarbetare som ser likviditeten försvinna snabbt.

När intäkterna sinar finns ett stort behov att spara utgifter för att förbättra kassaflödet. En tydlig besparingskälla är energianvändningen. Inte nog med att lokalerna står och drar energi som vanligt trots att de är tomma. Om de inte värms upp av människor och maskiner drar de faktiskt ännu mer energi.

Som förvaltare av fastigheter kan du göra ett bidrag till ditt bolags ekonomi genom att se till att lokalernas energianvändning tillfälligt reduceras. Åtgärderna måste göras snart och på ett sådant sätt att installationerna lika fort kan återställas till normal drift när hjulen börjar snurra igen.

Du gör det enklast genom åtta steg. De flesta moment kan säkert din driftpersonal klara själva, eller så anlitar du en energispecialist som arbetar efter en kvalitetssäkrad process.

  1. Utgå från effektmätningar. Fokus ska vara på att minska byggnadens behov av energi vid varje given tidpunkt. Temperaturer, flöden, och liknande är verktyg att reglera med, men det är en sänkt energieffekt som är slutmålet.

Det momentana effektbehovet går ofta att avläsa. Annars mäter man upp den med enkla instrument. Du behöver ha koll på såväl värme och kyla som tappvarmvatten och el.

  1. Som steg två behöver du upprätta ett system för dokumentation av alla justeringar. Verksamheten kan komma igång igen från en dag till en annan, och då måste alla installationer komma upp i full drift mycket snabbt. Utmaningen här är att varje installation i byggnaden finjusterats och anpassats genom åren för att få flödena i balans och och skapa ett behagligt inomhusklimat i alla rum. Detta måste du kunna återskapa direkt vid återställandet. Låter det krångligt? Inte alls, det gäller bara att systematiskt och strukturerat dokumentera allt du gör.

Så, nu är du klar att köra igång.

  1. Börja med att sänka värmeanvändningen. I en helt tom byggnad kan man som utgångspunkt sänka framledningstemperaturen i styrsystemet. Samtidigt pågår det ofta verksamhet i någon del av byggnaden. Därför är det oftast bättre att göra individuella inställningar för varje byggnadsdel eller rum för sig.

Att helt stänga av pumparna är inte att rekommendera ännu, inte heller att sänka inomhustemperaturen alltför mycket. Det kan vara frysrisk fram till maj och frusna rör i ytterväggar kan orsaka skador på byggnaden.

  1. Samma procedur gäller för kyla. Ta sektion för sektion eller rum för rum och stryp tillförseln, alternativt ställ in styrsystemet efter andra börvärden.

Det kan vara lockande att strunta i kylan eftersom det fortfarande är relativt kallt ute, men dels är det vår och vädret kan slå om fort, dels vet vi inte hur länge krisen kommer att pågå. Hinner det bli sommarvärme innan byggnaden tas i bruk igen kan kylan bli en onödig kostnad.

  1. VVC-systemet säkerställer att varje vattenkran och dusch i byggnaden har snabb tillgång till varmvatten. Det är i många fall en stor energislukare och skulle kunna strypas ner enkelt.

Problemet är att sänkta temperaturer i VVC-system kan leda till legionellatillväxt i rören. Verksamheterna i byggnaden kan alltså komma tillbaka från en sjukdomsrisk för att direkt mötas av en annan.

För att spara energi på varmvattnet behöver man sektionera och tömma tappvarmvattenrören. Är det ingen verksamhet i byggnaden alls så skulle detta kunna vara ett alternativ.

  1. Elektricitet kan driva på energianvändningen mycket mer än man tror. Dessutom finns ofta en relativt stor baslast, det vill säga energi som används även om ingen är i lokalen. Genom mätning ser man hur stor baslasten är och kan börja strypa ner den. Börja med att stänga av belysning, maskiner, datorer, skärmar, kopiatorer, osv. Arbeta vidare i de olika rummen till baslasten nått en rimlig nivå.
  2. Ventilation är den sista av de stora blocken av installationer. Är vissa verksamheter i byggnaden fortfarande igång behöver du en ritning över ventilationskanalerna för att kunna strypa flödena i sektioner. En lagom grundventilation behöver du alltid behålla för att inte orsaka skador på byggnaden eller inventarier. Det kan du skapa genom att reglera flöden eller drifttider, beroende på din installationers förutsättningar.

Till exempel är flödesbegränsningar verkningslösa om inte ventilationsaggregatet är tillräckligt modernt för att anpassa sig efter behovet. Är det ett äldre aggregat behöver du i så fall även begränsa aggregatets kapacitet, men då är det ofta enklare att arbeta med drifttiderna.

  1. Varje byggnad har sina unika verksamheter som kräver specialutrustning. Kök, tvättanläggningar, specialmaskiner måste anpassas individuellt. Ofta kan det få betydande påverkan på den totala energianvändningen.

Som avslutning vill jag lämna några varningens ord. Försöker du kapa hörn och göra en ”quick-fix” genom att helt sonika stänga ner enskilda system kan du orsaka skador på byggnaden och inventarier. Och är du ostrukturerad kan du lika gärna låta bli. Du kommer bara att orsaka långsiktiga obalanser i byggnaden och ett ojämnt inomhusklimat när verksamheterna kommer igång igen.

Men är din driftpersonal bara rimligt kunnig i installationsteknik och byggnadsfysik, och dokumenterar systematiskt, kan du relativt enkelt strypa energianvändningen under de här tuffa veckorna eller månaderna och bidra till ett positivt kassaflöde för ditt bolag. Du kommer dessutom säkert ha lärt dig mycket om byggnaden som du har nytta av i ditt fortsatta energiarbete när det återigen är business as usual.

Stefan Lindsköld

Stefan Lindsköld är vd och partner i Aktea Energy som är specialister på energieffektivitet och sund inomhusmiljö i fastigheter och verksamheter, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Han är även initiativtagare till Samling för Solel, fastighetsbranschens mötesplats för strategi, lärande och utveckling inom solceller och smarta elsystem.

Bli den första att kommentera "Sänk energikostnader i tomställda lokaler"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega