Elna på Victoria Park värderar bostadssocialt arbete högt


Förvalta fastigheter som om det gällde ditt eget hem. Det är utgångspunkten i arbetet för Elna Omanovic, områdeschef vid fastighetsbolaget Victoria Park AB i Karlskrona och Växjö. Det bostadssociala arbetet står högt på hennes agenda.

Att förvärva och förädla bostadsbestånd i framför allt miljonprogramsområden är den övergripande idén för Victoria Park AB. Detta sysslar bolaget med på 14 svenska orter med ett totalt bestånd på mer än 17 000 lägenheter samt även kommersiella lokaler.

– Självklart är upprustning och underhåll viktiga delar men utan det bostadssociala arbetet kommer vi ändå inte framåt, säger Elna Omanovic.

I det arbetet betonar hon vikten av samverkan med de boende, hyresgästföreningen, andra fastighetsbolag, kommunen och myndigheter.

Något konkret exempel på hur det bostadssociala arbetet går till?

– I Växjö har vi tillsammans med kommunen projektet ”Mammor emellan”. Kvinnor utbildar andra kvinnor i området. Det finns många olika språkgrupper, vilket försvårar kommunikationen. Övergripande handlar projektet om hjälp till integration, lära sig hur det svenska samhället fungerar och få konkret hjälp med till exempel myndighetskontakter.

Elna Omanovic berättar också att bolaget rekryterar miljövärdar och fastighetsskötare som själva bor i området och menar att detta skapar en ren och snygg miljö, både ute och inne.

– Det blir en poäng när man till exempel ser att det är grannens mamma som städar i trapphuset. Då blir man extra rädd om den miljön. Allt handlar om att involvera hyresgästerna i det som görs i området och ha en nära dialog.

Arbete är porten in i samhället
I regel handlar det om tidsbegränsade anställningar på mellan tolv och 18 månader.

– För många är det deras första anställning i Sverige. Så tanken är att arbetet hos oss ger en möjlighet att komma in i samhället och få en arbetslivserfarenhet som kan leda vidare till andra anställningar eller studier. De blir dessutom positiva förebilder för andra.

Ökad sysselsättning främjar hela områdets utveckling, poängterar Elna Omanovic.

Områdesdagar får igång en dialog
Områdesdagar, med information om planer samt olika nöjesaktiviteter för barn och vuxna, är en annan metod att få igång en dialog och engagera de boende i områdets utveckling. Under en områdesdag presenteras även den årliga kundundersökningen. Utifrån denna görs sedan handlingsplaner.

– Pandemin har inneburit att vi inte har kunnat jobba som vanligt. Jag har saknat de fysiska mötena med hyresgästerna och vi har inte heller kunnat ge den service som vi brukar. Digitala möten kan aldrig ersätta fysiska. Detta är fortfarande en utmaning. Men nu ska vi i alla fall komma igång med områdesmöten igen utomhus i både Karlskrona och Växjö i september och oktober.

Vad är det roligaste i din roll som områdeschef?
– Dialogen med de boende och att vi har så korta beslutsvägar i bolaget. Ingen dag är den andra lik. Och så känns det kul att vara drivande i att bostadsområdena utvecklas till det bättre.

Tuffa år med lappa och laga
Elna Omanovic berättar att hon tidigare arbetade med bokföring och att intresset för fastighetsbranschen började genom en anställning som uthyrare av lägenheter och kommersiella lokaler. Intresset blev så starkt att hon bestämde att utbilda sig till förvaltare vid yrkeshögskolan i Eslöv.
Efter att ha jobbat som förvaltare hos ett annat bolag i Karlskrona i drygt tio år blev hon områdeschef när Victoria Park köpte hela beståndet på 1 400 lägenheter år 2016.

– Det var tio ganska tuffa år som förvaltare med mycket lappa och laga. Men det var samtidigt lärorikt. Med Victoria Park fick jag min nya roll och en fastighetsägare som tänker långsiktigt och har ett bostadssocialt fokus.

Leder och fördelar arbete till 14 anställda
Förutom beståndet i Karlskrona ansvarar Elna Omanovic idag även för beståndet på 1 000 lägenheter i Växjö plus några kommersiella lokaler. I sin yrkesroll leder och fördelar hon arbetet samt har personalansvar för 14 anställda i Karlskrona och tio i Växjö – fastighetstekniker, förvaltare, miljövärdar och uthyrare. Även budget, affärsplaner, förhandlingar och upphandlingar ingår i rollen.

– Jobbet är väldigt omväxlande och det är ett högt tempo. Det gillar jag.

Text: Ulf Storm
redaktionen@forvaltarforum.se

Elna Omanovic

Yrke: Områdeschef för Victoria Park i Karlskrona och Växjö
Ålder: 39
Uppväxt: Ursprungligen från Bosnien. Kom till Sverige 1993 som flykting från kriget. Bott i Karlskrona sedan 1994.
Yrkeserfarenhet: Bokföring/administration, marknad/uthyrning, fastighetsförvaltare, områdeschef.
Familj: Gift. Två barn, pojke 16, flicka 12.
Bor: Villa en bit utanför Karlskrona
Fritidsintresse: träning och familjen
Elnas bästa tips:
• Involvera de boende
• Ha hög närvaro i området.
• Förvalta som om det handlade om ditt eget hem.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega