”Ett plus ett kan bli tre”

Fredrik Törnqvist, Per Ekelund och Niklas Borg.

Ökad samverkan ska lyfta Linköpings områden med sociala utmaningar. Ledarna för Stångåstaden, Victoria Park och kommunen berättar hur de utvecklar områdena.

I stort är Linköping en stark kommun med ganska små socioekonomiska problem. Här finns till exempel Linköpings universitet, många kunskapsintensiva IT-bolag och försvarskoncernen SAAB som är den största privata arbetsgivaren i kommunen.

– Samtidigt är Linköping en ganska segregerad stad. Vi brukar tala om tre bostadsområden där vi har problem med segregation och utanförskap: Skäggetorp, Ryd och Berga. Men Skäggetorp är det enda området som är med på polisens lista över särskilt utsatta områden, säger Kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M).

Han berättar att kommunen under många år och olika politiska styren har satsat stora resurser på socialt hållbarhetsarbete i de tre områdena utan att lyckas få till någon större förändring.

Niklas Borg, Linköpings kommun.

Brist på samordning
– När vi har tittat på det här och försökt analysera så är min slutsats att vi har saknat kommunal samordning. Vi har pumpat in väldigt mycket pengar och resurser, men vi har inte haft samordning mellan de olika kommunala verksamheterna. Det har också varit väldigt många kortsiktiga projekt och det har inte gett bra resultat.

Därför beslutade politikerna 2019 att stärka kommunens interna samordning och öka samverkan med andra aktörer i områdena. Så nu har kommunen fått en nämnd- och förvaltningsövergripande organisation för att samordna det sociala hållbarhetsarbetet och en gemensam åtgärdsplan mot segregation och otrygghet.

Effektivare samverkan
– Att vi gör det här är en förutsättning för att vi ska kunna samverka effektivt med andra aktörer, oavsett om det är med polisen, bostadsbolag eller föreningslivet i områdena, säger Niklas Borg och tillägger;

– Det har ju varit hopplöst för dem tidigare när de inte har vetat vem i kommunen som de ska prata med. De har haft flera olika kontaktytor på kommunen där vi ibland har sagt olika saker. Men jag är väldigt förhoppningsfull att det här nya arbetssättet faktiskt kommer innebära stor skillnad i alla de här bostadsområdena.

Nya områdesteam
En punkt i kommunens nya åtgärdsprogram är därför att i varje stadsdel inrätta ett områdesteam med trygghetsvärdar, brottsförebyggande brobyggare och fältarbetare.

I teamen ingår också stadsdelssamordnaren med ett väldigt tydligt uppdrag att jobba med kommunal samordning och samverkan med andra aktörer i områdena.

Niklas Borg berättar också att i det rent trygghetsskapande arbetet finns sedan ett knappt år ett samarbete mellan Linköpings kommun, fastighetsbolagen och polisen. Metoden som används kalla EST, Effektiv Samordning för Trygghet. Här träffas parterna varje vecka, samlar in händelser i områdena och sätter en gemensam lägesbild för att styra resurser.

Per Ekelund på Victoria Park.

Victoria Parks jobbfabrik
När det gäller att motverka långtidsarbetslöshet och utanförskap arbetar Victoria Park med en modell som bolagets vd Per Ekelund liknar vid en liten jobbfabrik. Modellens officiella namn är Victoria Park-programmet.

I Skäggetorp och Ryd anställer bolaget långtidsarbetslösa personer som miljövärdar. Fem personer får jobb under 1,5 år och sedan anställs nya miljövärdar i en rullande modell.

– När tiden går ut jobbar vi stenhårt för att hjälpa dem till ett jobb i branschen. Då har de fått första raden på sitt CV. Faktum är att vi har 50–75 procent ”hit rate” i att hjälpa dem vidare. Så man kan nästan likna det vid en liten jobbfabrik, säger Per Ekelund.

Lyfta hela området
Den stora poängen med ”jobbfabriken”, enligt Per Ekelund, är inte i första hand att ge arbetslösa ett jobb, utan att skicka viktiga signaler till andra i området.

För det första skapar det hopp hos andra i området om att de också kan få jobb som miljövärd. För det andra minskar det nedskräpning och skadegörelse i områdena när de boende ser att det är en granne som jobbar med att göra rent och snyggt. Det skapar ett positivt engagemang som ofta saknas i socialt utsatta områden.

– Vårt huvudsakliga jobb är att lyfta bostadsområdet, inte lyfta x antal själar. Kan vi lyfta några själar på köpet är det bra, men den stora grejen är att lyfta bostadsområdet, säger Per Ekelund och tillägger;

– Det som händer annars, framför allt när man gör de här projekten i kommunal eller statlig regi, är att man hjälper själar. Och när de själarna får det bra så flyttar de och området blir kvar på samma nivå.

Fler synkade insatser
Fastighetsbolagen som är aktiva i Skäggetorp startade 2014 en förening för att jobba tillsammans, synka sina insatser och utveckla området. Här deltar de privata bolagen Victoria Park och Willhem samt kommunala Stångåstaden och Lejonfastigheter.

– Problemet med Skäggetorp var att eftersom det är Linköpings tuffaste område sattes de igång en jädrans massa projekt. Men ingenting synkades och då blev det spretigt och vi fick inte ut den fulla potentialen. Men i och med att vi har startat den här föreningen kan vi synka vårt arbete för att få ut mer av varje projekt, säger Per Ekelund.

Han menar också att bolagen i föreningen sätter press på varandra att göra saker. Så det blir fler insatser eftersom det inte känns okej att åka snålskjuts på de andra.

Sponsrar inte elitklubbar
Victoria Park gör även andra insatser för att stärka den sociala hållbarheten i Linköping. Bolaget anordnar en fotbollsskola fyra veckor under sommaren varje år tillsammans med HBK, Hemgårdarnas Bollklubb. Här får 80–100 barn även frukost, lunch och middag.

– Det är ett exempel på hur vi jobbar. Vi sponsrar till exempel inte Linköpings hockey eller damfotbollsslaget som är jättebra, utan vi jobbar med livet och områdena, säger Per Ekelund.

Dessutom samarbetar Victoria Park med Läxhjälpen som erbjuder ett tiotal barn hjälp med skolarbetet varje termin.

Bygger och utvecklar
Per Ekelund berättar att en annan viktig del av det sociala hållbarhetsarbetet är att utveckla områdena genom att bygga nytt och skapa nya bostäder.

– Vi bygger för fullt i Ryd där det ska bli 500 nya hyreslägenheter varav 100 redan är klara. Det tror vi är bra för då adderar vi något nytt i ett gammalt område. Vi adderar lite glamour om man får säga så. Det bidrar till att lyfta hela området och stolthet för hela stadsdelen.

Och i Skäggetorp inreder Victoria Park 50 ettor i en före detta källare där bolaget har grävt fram väggen så att den ligger i markplan. Utöver att det behövs fler bostäder i området ska det också bidra till att det blir lugnare utanför husen i markplan när det bor folk där.

Minskad kriminalitet
När det gäller utvecklingen i Skäggetorp hänvisar Per Ekelund till en sammanställning av polisens statistik som gjordes av Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra. Den visar att kriminaliteten i området minskade med 9 procent 2014–2017. (länk till artikeln)

– Vi förvärvade våra fastigheter där 2013, så jag skulle vilja påstå att vi är högst delaktiga i det. Vi ska försöka göra en egen mätning så fort vi kan för att se hur det har utvecklats de sista fyra åren. Men känslan är att den positiva trenden fortsätter.

Del av affärsidén
Per Ekelund menar att det finns ingen ”quick fix” när det gäller den sociala hållbarheten.

– Jag tror att vinsten sitter i nötandet, inte i att göra ett projekt i år och ett annat nästa. Det handlar om att hänga i länge och gör du det verkar tiden för dig.

Att arbeta med den sociala hållbarheten har hög prioritet för Victoria Park. Genom att utveckla områden kan bolaget också tjäna mer pengar, vilket blir en motor i arbetet.

– Det är en stor del av vår affärsidé. Vårt hållbarhetsarbete är på riktigt. Det är inte något som vi gör lite fint med vänsterhanden för 5 procent av vinsten bara för att man ska kunna skriva om det i årsredovisningen, utan detta är vår ”core business”.

Fredrik Törnqvist på Stångåstaden.

Högsta prioritet på Stångåstaden
För det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden är det sociala hållbarhetsarbetet i de tre områdena Berga, Ryd och Skäggetorp också väldigt högt prioriterat.

– Vi har det på högsta nivå och följer det i tre styrgrupper som jag och vår förvaltningschef leder. Det är viktigt att ha fokus på de utsatta områdena. Man kan inte fokusera på allt på en gång. Det är i de här tre stadsdelarna som vi prioriterar. Annars blir det inget fokus där, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

Han berättar att det sociala hållbarhetsarbetet har blivit uppgraderat de senaste åren och att det är en viktig del av bolagets uppdrag för att utveckla Linköping.

Vetenskaplig metod
Stångåstadens sociala hållbarhetsarbete i områdena består av fyra områden: sysselsättning, föreningssamarbete, trygghet och stadsdelsutveckling.

Eftersom varje stadsdel är unik gör bolaget först en stor analys av stadsdelen där man tar reda på en massa fakta och intervjuar de boende. Sedan används en scenario-modell från Linköpings universitet där olika vägval leder till olika resultat i ett 30-årigt perspektiv. Till slut får varje stadsdel en egen plan där bolaget sätter ett antal mål.

– Ibland framställs det sociala hållbarhetsarbetet som något som bara kostar pengar. Men vi tror att gör man det här bra så kommer man göra något som är väldigt bra för staden och våra kunder, men man kommer också tjäna mer pengar, säger Fredrik Törnqvist.

Ny strategi skapar jobb
Stångåstaden jobbar mycket med sysselsättningsskapande åtgärder i de tre områdena där bolaget har hjälpt 100-tals människor till arbete de senaste åren.

Normalt köper Stångåstaden all skötsel och reparationer och har inga lokala kontor i varje stadsdel. Men det gäller inte i Skäggetorp, Ryd och Berga. Här har bolaget lokala kontor och har även anställt egen personal i stället för att köpa tjänsterna. Till exempel har egna trygghetsvärdar ersatt väktare och egna skötsel- och hållbarhetsvärdar sköter underhåll.

Bolaget handlar också upp skötsel och reparationer med krav på olika sysselsättningsåtgärder.  Det innebär exempelvis att cirka 100 ungdomar får sommarjobb hos Stångåstadens entreprenörer varje år.

Linkstep för egenförsörjning
I Skäggetorp har Stångåstaden samma typ av ”jobbfabrik” som Victoria Park med ett roterande system för trygghetsvärdarna.

Stångåstaden driver också sedan december 2019 kompetens- och sysselsättningsprojektet Linkstep. Det riktar sig i första hand till Skäggetorp, Ryd och Berga. Tre anställda driver projektet som finansieras med EU-medel. Hittills har Linkstep fått ut 111 personer i egenförsörjning.

– Eftersom vi finns i de här stadsdelarna har vi koll på en hel del personer som i praktiken är otroligt långt från arbetsmarknaden eftersom de inte förstår hur systemet fungerar. Men egentligen kanske de är ganska nära eftersom de har mycket kompetens. Vi tar in dem i ett program med coachning och tar reda på vad de kan. Sen försöker vi matcha ut dem mot ett nätverk av arbetsgivare, både våra entreprenörer och andra, berättar Fredrik Törnqvist.

Motkrav för föreningsstöd
En annan viktig del av det sociala hållbarhetsarbetet är att stödja det lokala föreningslivet. Stångåstaden samarbetar med 40-tal föreningar i Linköping som är aktiva inom till exempel idrott, kultur, dans, teater och programmering.

– Det ska finnas en bredd i det eftersom alla vill ju inte hålla på med idrott. Och det är alltid så att om en förening får stöd vill vi alltid ha något tillbaka och göra något för våra kunder. Det tror vi är väldigt bra eftersom man fångar upp alla åldrar, men framför barn och ungdomar. Är de i en förening i stället för att bara hänga ute är det mycket bättre för dem.

Bäst på trygghet
Stångåstaden tillhör de bästa bostadsbolagen i landet enligt kundundersökningarna som bolaget gör i samarbete med AktivBo.

– Vi har tilldelats flera kundkristaller de senaste åren och fick en i år också. Det finns ett delindex där för trygghet och vi vet att vi har det högsta värdet för alla stora bolag som mäter med AktivBo. Men man får inte vara nöjd, det gäller att fortsätta jobba med det här, annars blir man omsprungen, säger Fredrik Törnqvist.

Ett exempel på bolagets trygghetsarbete är en trygghetsavdelning. Den tar fram trygghetsplaner, hjälper till om det är svåra störningsärenden och försöker förebygga avhysningar. Stångåstaden genomför även så kallade trygghetsronderingar.

Stadsutveckling
För att utveckla de tre områdena bygger Stångåstaden nya bostäder och arbetar för att höja servicenivån och förbättra förutsättningarna för det lokala näringslivet.

Stångåstaden planerar för många nya bostäder i Ryd, Berga och Skäggetorp och i Ryd ska Stångåstadens dotterbolag Studentbostäder även bygga nya studentlägenheter.

Samverkan lönar sig
En framgångsfaktor för arbetet med social hållbarhet i utsatta områden är enligt Stångåstaden att ha en ständig dialog med de boende. Att involvera dem i hur området ska utvecklas för att därigenom skapa samsyn.

Stångåstaden försöker samverka med de viktiga aktörerna i varje stadsdel. Ett exempel på det är samarbetet mellan fastighetsbolagen i Skäggetorp som Victoria Parks vd Per Ekelund berättade om.

– Det är väldigt bra att man kan hjälpas åt. Det är en klyscha att ett plus ett kan bli tre, men det är sant, säger Fredrik Törnqvist.

Han berättar också att Stångåstaden har väldigt bra samverkan med polisen på lokal nivå i de tre områdena.

En väg in
I Linköping finns ett samarbete kring bosociala lägenheter där flera fastighetsägare är med, bland annat Stångåstaden, Victoria Park och Willhem. Stångåstaden har ett ramavtal med kommunen som omfattar cirka 200 lägenheter åt sådana som har svårt att kvala in på bostadsmarknaden själva.

– Här är kommunen bra och man är beredd att hjälpa till. Man har riggat något som man kallar ”En väg in”, så att man kan få hjälp som fastighetsägare om det är krångel. Sen bygger systemet på att först hyr kommunen lägenheter och om de boende sköter sig kan de efter 18 månader få ta över det som eget kontrakt.

Internationellt samarbete
Stångåstaden samverkar inte bara lokalt. Bolaget är också med i den europeiska organisationen Euronet. Här deltar bostadsbolag från Sverige, Tyskland, Italien, England, Österrike och Danmark.

Ett av syftena är att lära av varandra när det gäller att förbättra integrationen och tryggheten i socialt utsatta områden.

– En fördel i Sverige är att vi har ofta ekonomiska resurser. De som jobbar med social housing-modeller utomlands har ofta brist på pengar. Men de är ofta väldigt duktiga på att göra bra saker med begränsade resurser, säger Fredrik Törnqvist.

”Annat sätt att förvalta”
Det finns mycket mer att skriva om det sociala hållbarhetsarbetet på Stångåstaden, men vad tror Fredrik Törnqvist är viktigast att satsa på om man vill nå framgång?

– Det bygger på att man gör väldigt många olika typer av satsningar och aktiviteter. Och man måste vara otroligt uthållig om man ska förändra utvecklingen i de här stadsdelarna. Man måste inse att det inte handlar om projekt, utan det är ett annat sätt att förvalta, säger Fredrik Törnqvist och tillägger;

– Vår plan är egentligen att fortsätta med allt som vi gör och försöka hitta ytterligare vägar för att hjälpa till. Vi kommer hålla på med de här extrainsatserna så länge det behövs. Och det är inga ”quick fixar”.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

 

Förvaltarforum håller i höst ett seminarium om Social hållbarhet och vi planerar att starta ett separat nyhetsbrev på temat.

Är ni intresserade av att bli partner med Förvaltarforum inom Social Hållbarhet kontakta:

Jonas Gustavsson
073 – 415 43 10
jonas.gustavsson@forvaltarforum.se

 

 

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega