Prisas för lönsam vattenrening

Bauer Watertechnology är årets vinnare av Stora produktivitetspriset som delades ut vid Underhållsmässan i Göteborg.

Priset delas ut vartannat år av Riksorganisationen Svenskt Underhåll och uppmärksammar underhållsinsatser som gett kunderna ökad lönsamhet.

Utmärkelsen ska stimulera både leverantörer och kunder att konkretisera nyttan av  underhåll i ekonomiska termer, sprida kunskap om lönsamt underhåll samt stimulera leverantörernas och branschens utveckling.

Bauer får priset för sitt kemikaliefria vattenbehandlingssystem som hindrar att rörsystem, värmeväxlare, värmepumpar, ventiler, kylmaskiner och vattenarmaturer kalkar igen eller korroderar.

Så här lyder juryns motivering till priset: ”Leverantören har på ett detaljerat sätt påvisat bestående sänkningar av kostnaderna för drift-, service och underhåll, energiförbrukningen samt reinvesteringar hos olika kunder. Leverantören har kunnat påvisa att deras kunder uppnår en högre produktivitet och ökad lönsamhet över en lång tidshorisont. Resultaten är verifierade av kunderna genom en redovisning av ett stort antal referens-case”.
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega