”EEF vill se tydligare åtgärder för energieffektivisering”

Lotta Bångens, vd EEF.

I dagarna presenterades den klimatpolitiska handlingsplanen. Energieffektiviseringsföretagens vd Lotta Bångens är kritisk till Sveriges klimatpolitiska handlingsplans avsaknad av fokus på energieffektiviseringens centrala roll för att klara klimatmålen samt konkreta bonus-system för energieffektivisering.

I dagarna presenterade miljö- och klimatminister Isabella Lövin Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan för riksdagen – i den står skrivet att klimatmålen ska få en styrande effekt i alla samhällspolitiska mål. Handlingsplanen innehåller 132 åtgärder som regeringen vill genomföra – dessa omfattar till exempel områden som industri, transport, offentlig upphandling, finansmarknad och internationellt klimatarbete.

Saknas konkreta åtgärder
Energieffektivisering finns beskrivet som en viktig del inom de flesta områden som tas upp i planen. Men vi saknar energieffektiviseringens centrala roll för att klara klimatmålen och vi saknar konkretisering av åtgärder för energieffektivisering.

För att få fart på energieffektiviseringen finns det ett förslag på att införa ett styrmedel som innebär att konkret energieffektivisering verkligen utförs. Med få undantag handlar de styrmedel som finns i dag om information och kunskapshöjande insatser.

Vi anser att det inte är tillräckligt. Vi behöver använda el och annan energi betydligt effektivare bland annat för att frigöra resurser till områden som transporter och industrin. Och potentialen är stor.

Inför ett bonussystem för effektivisering
Vi anser därför att Sverige ska införa ett bonussystem för energieffektivisering. Precis som att bland vindkraften och annan förnybar energi har fått en bonus via elcertifikat-systemet skulle vi kunna införa ett system för energieffektivisering och effektreducering.

Systemet skulle sätta fart på energieffektiviseringen och samtidigt bidra till att lösa kapacitetsproblem i elnätet. I dagsläget finns det cirka 50 olika bonussystem för detta runtom i världen. Ny forskning från IEA (International Energy Agency) och RAP (Regulatory Assistance Project) visar att antalet system för detta i världen har fyrdubblats de senaste tio åren och på grund av dessa system har investeringar i energieffektivisering ökat sex gånger.

Det gör systemen till ett av de viktigaste verktygen för att se till att konkret energieffektivisering genomförs. Inom EU planerar nu medlemsstater hur de ska arbeta med energieffektivisering under perioden 2021–2030 och där ingår hur bonussystemen för energieffektivisering kan utvecklas och utökas.

Måste bli tydligare
EEF applåderar att Sverige nu har sin första klimatpolitiska handlingsplan, men menar att planen måste bli tydligare avseende energieffektivisering.

I dagsläget finns det inga kraftfulla styrmedel för att öka takten i effektiviseringsarbetet – vi behöver ett bonussystem för att öka marknaden, i stället för att stå utanför och gå miste om de fördelar energieffektivisering ger.

Lotta Bångens, vd EEF

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) är en branschorganisation med visionen att säkerställa ett förnybart energisystem i Sverige. Organisationen samlar entreprenörer, installatörer, konsulter och tillverkare som erbjuder energieffektivisering till fastigheter och industrier. EEF vill se bättre och tydligare lagar och regler inom energieffektivisering.

Bli den första att kommentera "”EEF vill se tydligare åtgärder för energieffektivisering”"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega