Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Handintensivt arbete ska kontrolleras var tredje år

Henrik Ekstrand, förhandlare och rådgivare, på Fastigo.

Den 1 november 2019 ändrades föreskriften Belastningsergonomi (AFS 2012:2) bland annat genom att en definition av handintensivt arbete införs. Det blir nu krav på medicinska kontroller (AFS 2019:3) för fler yrkesgrupper. Yrken där man arbetar mycket med händer och handleder ska nu genomgå en kontroll minst var tredje år.

För att undersöka detta bör man som arbetsgivare se över sitt systematiska arbetsmiljöarbete och ta höjd för de förändringar som skett i föreskriften. Ett område som kan tänkas bli föremål för detta arbete är exempelvis lokalvård som frekvent förekommer inom fastighetsbranschen.

Repetitivt och handintensivt arbete
Repetitivt arbete innebär att man upprepar liknande arbetsrörelser om och om igen. Tiden för varje arbetsmoment är kort och rörelserna sker i sådan omfattning att arbetstagaren kan drabbas av belastningsbesvär. Sådant arbete kan orsaka skador i muskler, senor och vävnad. Händer, armar och skuldror är kroppsdelar som lätt kan skadas vid repetitivt arbete.

För att bedöma risker för besvär vid denna typ av arbete finns nu bedömningsmodellen för repetitivt arbete i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi, (AFS 2012:2). Sveriges företagshälsor har också tagit fram en guide avseende riskbedömning och medicinska kontroller för handintensivt arbete.

Riskbedömning och åtgärder
Genom att göra en riskbedömning och sedan vidta åtgärder kan man förändra arbetets innehåll för att förhindra att repetitivt handintensivt arbete uppkommer och därmed risken för skador och behovet av medicinska kontroller.

Exempel på organisatoriska åtgärder kan vara:

  • en paus för att skapa återhämtning
  • variation för att skapa en förändring av belastning över tid
  • arbetsväxling, till exempel att byta mellan olika arbetsuppgifter med liknande innehåll
  • arbetsutvidgning, det vill säga att ha flera olika typer av arbetsuppgifter.

Om man som företag behöver hjälp ska man kontakta sin företagshälsovård eller annan medicinsk expertis. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns ytterligare information att hämta.

Alla medarbetare som hade handintensivt arbete när regelförändringen genomfördes den 1 november 2019 ska genomgå en medicinsk kontroll senast den 31 oktober 2022.

Henrik Ekstrand
förhandlare och rådgivare på Fastigo

Bli den första att kommentera "Handintensivt arbete ska kontrolleras var tredje år"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega